Parlament 500 milionów. Lek na lekarstwo. Skąd na stół?


18-04-2017 19:05:13

Lek na lekarstwo

Ceny nowych leków w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat wzrosły tak bardzo, że wielu obywateli Wspólnoty po prostu nie może sobie na nie pozwolić. Co zrobić, żeby wszystkim zagwarantować powszechny i nieograniczony dostęp do leków?

Unijni eksperci alarmują, że koncerny farmaceutyczne często zaprzestają produkcji tanich leków, bo wolą się zająć tzw. lekami biologicznymi, które przynoszą im znacznie większy zysk. W rezultacie dochodzi do tego, że na terytorium UE zaczyna brakować podstawowych lekarstw (zabrakło np. leku Sovaldi stosowanego przy wirusowym zapaleniu wątroby), a  ceny dostępnych na rynku nowoczesnych leków błyskawicznie idą w górę. Z danych europejskich organizacji konsumenckich wynika, że w ciągu ostatniego roku cena czterech podstawowych leków onkologicznych wzrosła od 250 do 1500%!

Poza tym różnice między cenami i dostępnością do leków w  poszczególnych krajach UE są tak duże, że może to zagrozić równowadze między systemami opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. Rozwiązaniem może być takie wzmocnienie pozycji krajów, by mogły skuteczniej negocjować z firmami farmaceutycznymi korzystniejsze, uczciwe ceny leków. Jest to zadanie dla Komisji Europejskiej i Rady UE, co podkreślono w rezolucji przyjętej przez eurodeputowanych. Należy wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące polityki zdrowotnej na poziomie unijnym i krajowym.

– Koncerny medyczne muszą z  jednej strony być konkurencyjne, jeśli chodzi o produkcję innowacyjnych leków, ale z drugiej powinny reagować na potrzeby pacjentów i umożliwiać im dostęp do bezpiecznych, skutecznych farmaceutyków po przystępnych cenach – powiedziała sprawozdawczyni raportu w  sprawie leków, Cabezon Ruiz (socjaldemokraci).

W rezolucji wezwano też do zwiększenia przejrzystości w sprawie funduszy przeznaczanych przez firmy farmaceutyczne na rozwój badań nad nowymi lekami. Zdaniem europosłów spora część środków publicznych, które przeznaczane są na innowacje i badania środków medycznych, nie ma później żadnego odzwierciedlenia w niższych cenach leków. W  rezultacie społeczeństwo najpierw „składa się” na badania nad lekami, a potem jeszcze raz płaci za nie w aptecznej kasie. Potrzebne są nowe przepisy, które zapewnią skuteczny nadzór nad procedurami ustalania cen leków i refundacji środków medycznych.

Kolejny problem to pogłębiająca się luka między rosnącą antybiotykoopornością a  tempem powstawania nowych leków. W ciągu ostatnich 40 lat pojawiła się tylko jedna klasa nowatorskich antybiotyków. Tymczasem co roku w samej tylko Unii z powodu infekcji wywołanych przez lekooporne bakterie umiera 25 tys. osób. Eksperci szacują, że do 2050 r. zgonów tych może być nawet 10 mln.

Skąd na stół?

Przegłosowano przepisy, które wprowadzą skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów drogi, jaką pokonuje ona od producenta aż do talerza. Nowe uregulowania poprawią śledzenie żywności, ułatwią walkę z oszustami, mają też przywrócić zaufanie konsumentów.

Zintegrowany system kontroli obejmie bezpieczeństwo żywności i  paszy oraz wymagania z  zakresu weterynarii i zdrowia roślin (dobrostan zwierząt i stosowanie pestycydów). Monitorowana będzie także produkcja organiczna oraz zasady oznakowania geograficznego produktów, jak również import zwierząt i roślin z krajów trzecich.

Niezapowiedziane kontrole będą prowadzone na każdym etapie łańcucha produkcji żywności, we wszystkich sektorach.  – Po skandalu związanym z  używaniem końskiego mięsa, konsumenci mieli poważne wątpliwości dotyczące skuteczności systemu śledzenia produktów w łańcuchu dostawców mięsa. Parlament Europejski chciał rozwiać te obawy, dlatego opracowaliśmy zasady, które pozwalają właściwym władzom na zwalczanie fałszowania żywności oraz wprowadzą system odstraszających kar w przypadku naruszania tych zasad - zapowiedziała Karin Kadenbach (socjaldemokraci), odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania w PE. Po wejściu przepisów w życie inspektorzy Komisji Europejskiej będą mogli przeprowadzać kontrole nie tylko w państwach członkowskich, ale też w krajach trzecich.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl