Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Lech Dzienis. Magdalena Król


18-04-2017 19:09:26

Lech Dzienis

Naukowiec, dydaktyk, menedżer nauki, od 5 lat rektor Politechniki Białostockiej, absolwent Politechniki Łódzkiej. Blisko współpracuje z gospodarką komunalną. Jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki, zaprojektował ponad 120 oczyszczalni ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym 60 oczyszczalni w autorskim systemie SBR BIOGEST. Był prekursorem wdrażania pierwszych w Polsce instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów oraz nowatorskich instalacji do neutralizowania odorów z terenu oczyszczalni ścieków.

Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, uczestnicząc w licznych gremiach naukowych i eksperckich. Był m.in. członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN oraz ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ. Przewodniczy Radzie Nadzorczej „Wodociągów Białostockich” oraz przewodniczył RN białostockiej spółki MPEC. Ma doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis pochodzi z krakowskiej rodziny inżynierskiej. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Łódzkiej (1976 r.), by związać się w działalności naukowej z inżynierią komunalną. Stopień doktora uzyskał w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno- Budowlanym (1983 r.), a doktora habilitowanego na Politechnice Krakowskiej (1993 r.). Profesorem został w 2007 r. 

Z Politechniką Białostocką jest związany od 1983 r., wykłada na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W latach 1990-96 był prodziekanem, a następnie przez dwie kadencje dziekanem tego Wydziału. Od 1995 r. z krótkimi przerwami kieruje Katedrą Systemów Ochrony Środowiska. Od 26 lat jest członkiem Senatu Politechniki Białostockiej, przed wyborem na stanowisko rektora pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju i współpracy.

W trakcie pracy naukowej odbył kilka staży zagranicznych,  m. in. w  USA. Kierował trzema grantami KBN, wypromował 7 doktorów oraz ponad 120 inżynierów i magistrów. Jest członkiem Prezydium KRASP. hp

 

Magdalena Król

35-letnia profesor, kierownik Zakładu Fizjologii SGGW w  Warszawie, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tej uczelni. Laureatka wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Jest promotorką prac doktorskich (3), magisterskich i inżynierskich.

Prof. Magdalena Król zajmuje się immunologią nowotworów, w szczególności interakcjami zachodzącymi pomiędzy komórkami odpornościowymi a  nowotworami. Razem ze współpracownikami odkryła zupełnie nieznane dotychczas zjawisko fizjologiczne TRAIN, polegające na przekazywaniu białek należących do pewnej grupy pomiędzy tymi dwoma typami komórek. Na zbadanie tego zjawiska w 2016 r. otrzymała od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych najbardziej prestiżowy grant w tej części świata. Zastosowanie tego zjawiska w leczeniu i diagnozowaniu nowotworów litych oraz ich przerzutów bada w ramach firmy „Celis Sp. z o.o.”, której jest członkiem zarządu i współwłaścicielem. Start-up rozwija innowacyjne metody dostarczania leków do guzów nowotworowych oraz innych miejsc, niedostępnych dla tradycyjnej terapii.

Prof. Król prowadzi prawie 20-osobowy zespół badawczy składający się z doktorantów, młodych doktorów, magistrantów i techników, a nawet studentów. Z zespołem realizuje kilka grantów naukowo-badawczych. Jej pracę doceniono, przyznając m.in. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011 i 2012) oraz Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2012). Otrzymała też Nagrodę tygodnika Polityka w kategorii nauka (2013), jak również stypendium habilitacyjne L’Oreal i Unesco dla Kobiet Nauki (2013). Została laureatką plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii nauka oraz Ambasadorem Nauki w kampanii promocyjnej MNiSW „Zawód Naukowiec”.

Była też laureatką nagród: Rektora SGGW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Jest delegatką Polski do komitetu oceniającego akcji COST (Cooperation in Science and Technology) przy Komisji Europejskiej. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl