Przesłanie Sekretarza Generalnego ITU Houlin Zhao


14-05-2017 15:00:43

Każdego roku 17 maja członkowie ITU na całym świecie świętują Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – dzień, który ma na celu uczczenie ustanowienia naszego związku ponad 150 lat temu.

„Big Data for Big Impact" (Wpływ wzrostu i dostępności danych na strategię rozwoju) to nasze motto na 2017 rok, zgodnie z nim zbadamy, jaka jest siła oddziaływania ogromu informacji na rozwój i jakie są możliwości przekształcania bezprecedensowych ilości danych w informacje, które mogą tym rozwojem sterować.
Wiedza, jakiej dostarczy nam ta analiza danych, umożliwi podejmowanie decyzji opartych na dowodach na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym oraz pomoże we wdrożeniu wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok.

Będzie to również okazja, aby dostrzec, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie informacjami i jak istotne są regulacje w tej kwestii, a także jakie niesie to konsekwencje dla prywatności i bezpieczeństwa, zważywszy na rosnący wzrost zarówno zakresu danych, jak i łączności. W miarę uczenia się i doskonalenia będziemy odkrywać niezliczone możliwości wykorzystywania informacji, zaczniemy rozumieć znaczenie dużych baz danych jako dobra globalnego.

Działania podejmowane przez członków ITU przyczynią się do budowania dynamizmu, uwzględniającego różnorodne zbiory danych w skali globalnej i wykorzystanie nowych możliwości rozwiązywania problemów związanych z rozwojem.

(Tłum. z jęz. ang. Anna Dzięcioł, Dział Naukowy SEP)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl