Dajmy radę masie danych


14-05-2017 15:09:00

- Światowy Dzień Telekomunikacji i Spoleczeństwa informacyjnego ma sens, jeżeli schodzi „pod strzechy”. Gdzie trafia tego roku?

- Imprezy związane ze Świtowym Dniem Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego są organizowane przez różne środowiska. Są to wydarzenia o charakterze lokalnym lub o szerszym zasięgu. W tym roku, tradycyjnie już, odbyła się w dniach 10-11 lutego Sesja naukowa Wirtualnej Organizacji Działań i VI Studencka Konferencja Okrągłego Stołu w Łodzi. Jest to wydarzenie organizowane od wielu lat przez prof. Zbigniewa Kierzkowskiego z dużym zaangażowaniem młodych pracowników nauki i studentów. Kolejna impreza zorganizowana została przez Technikum Łączności im. prof. Groszkowskiego przy Zespole Szkół im. Agnieszki Osieckiej, które od wielu lat czynnie włącza się  w organizację obchodów tego ważnego wydarzenia. 23 marca br. w Technikum odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności, które współorganizował Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP oraz ZG SEP. To tylko nieliczne z wielu odbywających się w całej Polsce imprez.

- A co w Sejmie? Czego się spodziewać po dość enigmatycznym haśle tegorocznego Dnia?

- “Big Data for Big Impact” w języku polskim nie ma jednoznacznego tłumaczenia, więc opisowo: są to ogromne zbiory różnorodnych danych, które zbierane są w różnych systemach technicznych (zdrowotnych, parkometry, karty płatnicze, rabatowe etc.), oraz takie które sami dostarczamy na np. portalach społecznościowych. Masy danych mogą być źródłem pozyskiwania cennych informacji wymagających powiązania danych z wielu źródeł. Mają  coraz większe znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym, co powoduje konieczność poważnego zajęcia się tym zagadnieniem przez władze publiczne. Impact czyli oddziaływanie tych nowych możliwości może mieć ogromne znaczenie dla państwa i społeczeństwa np. w tak wrażliwej kwestii jaką są rzetelne wybory demokratyczne. To oddziaływanie,  o którym mowa w haśle jest ważne do tego stopnia, że stało się obszarem zainteresowania licznych kompetentnych gremiów międzynarodowych, które  podkreślają kluczowe znaczenie tego tematu dla gospodarki i polityki światowej. Niestety w Polsce świadomość tej tematyki jest nieduża i wycinkowa. W 2012 r. istotne elementy tej problematyki były sygnalizowane w raporcie przygotowanym Sekcję Technik Informacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą od 18 edycji kieruje – spirytus movens tego wydarzenia dr inż. Andrzej M. Wilk. SEP zwracał uwagę na wiele aspektów “Big Data” nie tylko w ramach Konferencji Okrągłego Stołu, ale również w ramach II Kongresu Elektryki Polskiej, który odbył się w 2014 r. Cieszymy się, że ta kluczowa dla rozwoju światowej gospodarki tematyka została mocno zaakcentowana przez ITU poprzez wprowadzenie “Big Data” jako głównego hasła Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

- Wszyscy oczekujemy, że wnioski z corocznych KOS będą wpływały na politykę władz, bo przecież Społeczeństwo Informacyjne to w znacznym stopniu polityczna przyszłość naszych, europejskich państw.

- SEP stara się na swoich konferencjach poruszać problemy długofalowe, a nie doraźne – interwencyjne, w związku z tym należy spojrzeć na realizację wniosków z KOS w dłuższej perspektywie. Stowarzyszenie może się pochwalić wieloma sukcesami np. powołanie ministra i resortu odpowiedzialnego za całokształt polityki w zakresie powstawania w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz powołania specjalistycznej Komisji Sejmowej, o co wnioskowaliśmy.
Pierwszy KOS współorganizował, powstały z inicjatywy Posła Kosmy Złotowskiego - Zespół Parlamentarny na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W trakcie Konferencji została przedstawiona inicjatywa Zespołu zwracająca uwagę na znaczenie omawianej problematyki dla rozwoju Kraju, postulowano podjęcie w tym zakresie specjalnej Uchwały Sejmowej “w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, która w rezultacie została przyjęta przez Sejm RP w dniu 14 lipca 2000 r.

SEP jako swoją misję widzi dostarczenie władzom politycznym i gospodarczym rzetelnej ekspertyzy z zakresu swojego obszaru kompetencji, a problem “Big Data” jest jego częścią.  Trzeba podkreślić, że działania SEP były wspierane przez FSNT NOT, a szczególnie przez panią prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny, która doskonale rozumie znaczenie tej tematyki,  czemu daje wyraz w swoich felietonach. KOS zawsze gościła na łamach czasopism Federacji, jak i Stowarzyszenia np. w Przeglądzie Telekomunikacyjnym czy Spektrum.

- Oby ten wspólny front był jeszcze skuteczniejszy. Liczymy na to.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl