Felieton. Co my wiemy o podatkach?


14-05-2017 17:11:08

Przy okazji składania rocznych deklaracji podatkowych, Ministerstwo Finansów we współpracy z TVP już po raz trzeci zorganizowało „Wielki Test o Podatkach”. W studiu, na pytania dotyczące podatków odpowiadały m.in. gwiazdy estrady, filmu, sportowcy i dziennikarze, próbując udowodnić, że o podatkach można mówić z humorem i dystansem. Oczywiście celem „Wielkiego Testu” nie są żarty z płacenia podatków. Organizowane od kilku lat show ma na celu promocję wiedzy o podatkach wśród Polaków. Czy to potrzebne?  Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto promować wiedzę o podatkach, zachęcam do lektury opublikowanych przez firmę Maison&Partners wyników badań na temat postrzegania przez społeczeństwo systemu podatkowego w Polsce. Większość ankietowanych uznaje go za nieprzejrzysty, niesprawiedliwy i zbyt skomplikowany. Badania pokazują, że poziom wiedzy na temat podatków pozostawia wiele do życzenia: 16% pracujących na umowę o pracę Polaków jest przekonana, że nie płaci podatku PIT, Ponad 50% uważa, że nie płaci podatku VAT i tylko 36% ma świadomość dodatkowych kosztów, które (poza wynagrodzeniem) ponosi pracodawca z tytułu ich zatrudnienia.

Wspominam o tych badaniach, ponieważ ich wyniki powinny zmartwić nie tylko polityków odpowiedzialnych za tworzenie przepisów podatkowych oraz urzędników, którzy na co dzień muszą wyjaśniać niuanse podatkowe zdezorientowanym obywatelom. Nieznajomość systemu podatkowego odbija się negatywnie także na przedsiębiorcach i społecznym postrzeganiu działalności gospodarczej. To samo dotyczy wiedzy (niskiej, co potwierdzają ankiety przeprowadzane przez ZUS) na temat ubezpieczeń społecznych. Wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawę ze skali obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych, jakim podlegają przedsiębiorcy. Brak wiedzy skutkuje błędnym wyobrażeniem o rzeczywistych kosztach prowadzenia firmy i osiąganych zyskach.

Przykładem może być dyskusja nad zaproponowanymi przez Ministerstwo Rozwoju ułatwieniami dla najmniejszych firm. Propozycja zakłada obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne dla małych przedsiębiorstw, uzależniając ich wysokość od przychodu. Wśród rozsądnych komentarzy (także krytycznych) pojawiły się również głosy mówiące, że pomysł z obniżaniem składek ZUS nie ma sensu, bo przedsiębiorcy dużo zarabiają, a wprowadzenie rozwiązania będzie kolejną furtką umożliwiającą płacenie niższych składek.

Na radykalne uproszczenie systemu podatkowe przyjdzie nam jeszcze poczekać, dlatego zanim to nastąpi, warto zadbać o promocję wiedzy na temat podatków i innych publicznych danin. Lepsza znajomość tych zagadnień pozwoli zrozumieć chociażby to, że życie przedsiębiorcy wcale nie jest tak łatwe, jak niektórym się wydaje.

Andrzej Arendarski, przes KIG

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl