Odrodzenie Pomorza przemysłowego


15-07-2017 13:32:37

Gospodarka Morska jest dla 4 mln mieszkańców województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego najważniejszą częścią rozwijanego tu przemysłu.

Do 2013 r. działające tu firmy w większości eksportowały swoje wyroby do krajów gospodarczo rozwiniętych, w których gospodarka morska stała się silnym fundamentem dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu ciężkiego. W 2013 r. marszałkowie obu nadmorskich województw zadali mieszkańcom Polski północnej pytanie: „Jak doświadczenie i rozwój firm eksportujących swoje wyroby wykorzystać w procesie odbudowy polskiej gospodarki morskiej”.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Logiczną konsekwencją tak postawionego pytania było kolejne pytanie o możliwości generowania popytu wewnętrznego dla polskich technologii o takim stopniu zaawansowania technologicznego oby polska produkcja potrafiła dominować na rynku wewnętrznym, utrzymując także dotychczasowy eksport. Wyznaczenie jasno określonego celu uprościło w kolejnych latach skomplikowany proces podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju gospodarki morskiej. W pierwszym kroku przeprowadzono szerokie i bardzo wnikliwe konsultacje, dotyczące istniejącego potencjału, niezbędnego dla rozwoju tzn. inteligentnych technologii w obszarze gospodarki morskiej. Proces ten zakończył się podpisaniem porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w którym w nowatorskiej i demokratycznej procedurze wyłoniono 4 – strategiczne dla Regionu – kierunki rozwoju ujęte w formule następujących specjalizacji:

– ISP 1 – Technologie offshore i portowologistyczne;

– ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

– ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

– ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Istotnym dla całego procesu było ustanowienie Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która wspólnie z Urzędem Marszałkowskim nadzoruje proces rozwoju gospodarczego Regionu. Konsekwencją podjętych działań było ustanowienie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – KIS 20: „Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy”.

Potencjał do wykorzystania

Na uwagę zasługuje fakt niespotykanej do tej pory na północy polski konsolidacji firm, instytucji, uczelni oraz urzędów, w tym obu marszałków województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla osiągnięcia efektu skutecznej promocji gospodarki morskiej w celu ustanowienia tej specjalizacji. Polityka promocji i rozwoju gospodarki morskiej realizowana jest dziś przez aktualne struktury rządowe. Bez wątpienia jest to ciekawy i ważny przykład zachowania ciągłości działań dla osiągnięcia celu jakim jest wykorzystanie potencjału produkcyjnego Polski w obszarze gospodarki morskiej. Dlaczego ustanowienie inteligentnej specjalizacji KIS 20 oraz aktywne poparcie Rządu jest ważne? Pierwszy powód to oczywiście rozwój gospodarki morskiej z wykorzystaniem pasa nadmorskiego, ale także potencjału rzek, zwłaszcza Odry i Wisły. Drugi powód, nie mniej istotny, to pokazanie nie nagłaśnianego przez lata potencjału północy Polski, w celu dokonania przemiany mentalnej zarówno zwykłych ludzi jaki urzędników czy osób, decydujących w naszym kraju o rozwoju polskiej gospodarki. Mówiąc o  strategii budowania gospodarki jest rzeczą oczywistą, iż państwo musi mieć strategię jej rozwoju, z której wynikają przejrzyście zdefiniowane priorytety  dla przemysłu.

Nowe myślenie

Gospodarka rynkowa jest dobrym narzędziem, jednak w warunkach gospodarki posocjalistycznej jej mechanizmy nie były w stanie same z siebie rozwiązać problemów naszego przemysłu ze społecznymi w szczególności. Dziś po 28. latach nauczyliśmy się trudnych zasad gospodarki rynkowej, potrafimy stawiać czoło rzeczywistym uwarunkowaniom zewnętrznym. Mam tu na myśli uwarunkowania, jakie w 1989 r. „zdmuchnęły w Polsce z powierzchni ziemi” gospodarkę socjalistyczną, która w żaden sposób nie mogła wygrać walki, do której próbowała stanąć. Pisząc o przemianie mentalnej mam na myśli ludzi, którzy nie mieli żadnej nadziei na stabilną pracę oraz wzrost dobrobytu, działając w sektorze gospodarki morskiej. Faktem jest, że północ Polski generuje popyt. W ślad za tym obserwuje się tu kilka bardzo ważnych dla rozwoju gospodarczego mechanizmów:

– powoli, ale systematycznie, znikają tzw. umowy śmieciowe;

– systematycznie rosną wynagrodzenia, co spowodowało odwrócenie tendencji szukania stałej pracy za granicą;

– podstawą konkurencyjności staje się niekoniecznie niski koszt pracy, ale rozwój i przyspieszenie technologiczne w obszarze zarówno usług jak i produkcji;

– zdecydowanie zmniejsza się wskaźnik zakupu wyrobów z importu, rośnie wskaźnik innowacyjnych własnych technologii, wdrażanych w procesach produkcyjnych gospodarki morskiej, a zwłaszcza stoczniowej.

Walka o rynek

Podstawą funkcjonowania gospodarki rynkowej jest budowanie rynku, a raczej jego posiadanie. Posiadanie rynku generuje popyt, który jest warunkiem oczywistym i koniecznym dla rozwoju zarówno produkcji jak i usług. Tak nam się w Polsce ułożyło, że po 28. latach my o ten rynek musimy, ciężko pracując, dopiero walczyć. Gospodarka morska i śródlądowa stanowi szansę, którą dobrze dziś wykorzystują: Stocznia Crist, Grupa Mars, Grupa Remontowa Holding, RSB należąca do tej Grupy, Stocznia Nauta oraz tysiące małych i średnich firm, które związały swoją przyszłość z morzem i chcą tę przyszłość w świadomy sposób wygrać zarówno dla siebie jaki i dla kolejnych pokoleń. W tym kontekście przemiana mentalna Polaków jest bardzo ważna, a podjęte i wypracowane działania muszą być kontynuowane zarówno przez kolejne pokolenia, ale także poprzez stabilną z żelazną siłą realizowaną politykę budowania polskiej gospodarki.

dr inż. Zbigniew Zienowicz

 

Gdyńska stocznia Crist należy obecnie do czołówki innowacyjnych firm stoczniowych w Europie (wielokrotne „Diamenty Forbesa” i „Gazele Biznesu”). Najbardziej znane dzieła to: specjalistyczny statek hydrotechniczny Vidar specjalnie do stawiania morskich farm wiatrowych u niemieckiego potentata na rynku usług dla branży energetyki wiatrowej – firmy Hochtief Solutions AG. Od momentu powstania stocznia ta zrealizowała ponad 300 kontraktów, w tym wiele na jednostki offshore oraz konstrukcje hydrotechniczne. Do najbardziej efektownych projektów zrealizowanych w trójmiejskiej stoczni należą specjalistyczne jednostki takie jak platforma budowlano-remontowa – Thor (2010 r.) oraz Innovation (2012 r.), statek hydrotechniczny typu heavy lift jack up vessel.

 

 

 

 

 

 

 

Innovation

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidar po wodowaniu – najnowsze dzieło stoczni Crist

 

 

 

 

 

 

Okręt Kormoran z polskimi technologiami, zbudowany z RSB – Grupa RH

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl