Młody Innowator jubileuszowo w MEN


15-07-2017 14:19:11

 

Laureaci X Konkursu Młody Innowator spotkali się 6 czerwca na uroczystym wręczeniu nagród. Ogólnopolska rywalizacja uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących organizowana przez Federację SNT NOT oraz Towarzystwo Kultury Technicznej i SPWiR tym razem przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, która zaprosiła zwycięzców do pięknego gmachu Ministerstwa.

Tu wręczono najlepszym autorom oraz ich opiekunom cenne nagrody i dyplomy. W imieniu szefowej MEN gości powitał Rafał Lew-Starowicz – zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Gratulacje składali m.in. dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT (przewodnicząca jury konkursowego), prof. Michał Szota – prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i wiceprezes FSNT-NOT, dr Andrzej Kusyk – prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT.

W wystąpieniach zwracano uwagę na różnorodność i pomysłowość przedstawionych prac, a zwłaszcza na to, że większość rozwiązań dotyczy podstawowych potrzeb ludzkich. Zapewne wynika to z inspiracji opiekunów, których głównym celem jest nauczenie dzieci i młodzieży zasady, że innowacje powinny przede wszystkim służyć człowiekowi i odpowiadać aktualnym potrzebom społecznym. Udaje się połączyć naturalne zainteresowania młodzieży techniką i niebanalnymi zjawiskami fizycznymi z czynnikiem humanistycznym. Najlepsi nie tracą więc z pola widzenia głównego celu wychowawczego i to jest chyba największa wartość tego Konkursu.

Wśród tych najlepszych nie zabrakło reprezentantów szkół i środowisk, które od lat przodują w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak szkoły podstawowej nr. 6 i gimnazjum nr. 1 oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, gdzie zaangażowaniem wyróżniają się mgr inż. Marian Chrapko oraz ks. Bogdan Łubik, który otrzymał wyróżnienie specjalne Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Wyróżniona też została Ewa Kacprzyk – dyrektor Zespołu Szkół nr. 59 w Warszawie za Zorganizowanie i wzorowe prowadzenie Szkolnego Koła Młodych Innowatorów.

Nagrodzono i wyróżniono w różnej formie 18 prac.

NOT przyznał swoje wyróżnienia głównie za projekty o walorach aktualności i przydatności w życiu codziennym (tu zwraca uwagę zwłaszcza projekt Mateusza Lerke i Mateusza Kozłowskiego z VI klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu Zdroju „Rozkładany panel mieszkalny X-DOMIX z wyposażeniem, przeznaczony dla uchodźców i ofiar klęsk żywiołowych”, przygotowany pod kierunkiem Barbary Polnik oraz Na groda Specjalna – za „Elektroniczne płuca” Adama Kaziora z IV klasy Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie pod kierunkiem mgr inż. Przemysława Błaszczyka. SPWiR od siebie wyróżnił projekt „KACPER” z Niska oraz „Przyrząd do rehabilitacji palców” Łukasza Gruszczyńskiego z IV klasy Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli pod kierunkiem Kamy Kaczmarek.

We właściwym konkursie dla szkół podstawowych zwyciężył Marek Rauchfleisch z VI klasy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu, z projektem „Te lefon komórkowy specjalnego przeznaczenia” (TeKoSP), przygotowanym pod kierunkiem mgr Iwony Duś, potwierdzając wysoki poziom, który zdążył już wykazać w poprzedniej edycji MI.

W kategorii gimnazjów i liceów znów błyszczy Nisko: zwycięża Jakub Porcja z III klasy Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego za „Odzyskiwanie energii elektrycznej z energii cieplnej silnika spalinowego za pomocą ogniw Peltiera” pod kierunkiem mgr Beaty Porcji oraz Katarzyna Chrapko, także znana z ubiegłorocznych sukcesów, z I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego za „Urządzenie i metodę dostarczania terapii do serca”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Śnieżka.

W rywalizacji techników zwyciężyli Jacek Prokopczuk i Artur Lipski z IV klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, za projekt „Opaska przyszłości. Zaawansowany system kontroli stanu zdrowia połączony z funkcją sterowania inteligentnym domem”, przygotowany pod kierunkiem mgr. inż. Zbigniewa Murawskiego (pełny wykaz laureatów na stronie www.enot.pl).

Najprzyjemniejszą częścią uroczystości było oczywiście wręczenie wartościowych nagród, w którym uczestniczyli przedstawiciele sponsorów: Małgorzata Głębicka – prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Główny Partner Konkursu oraz Anna Perzanowska z Fundacji Grupy ADAMED – program ADAMED SmartUP. Wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom i wychowawcom serdecznie gratulujemy.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl