Co pan na to, inżynierze? Mocny jak dąb „Sylwester”


15-07-2017 14:35:27

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego obchodził w 2016 r. czterdziestolecie. Dopełnienie uroczystości rocznicowych nastąpiło 23 czerwca 2017 r. nadaniem imienia Sylwester dębowi szypułkowemu zasadzonemu rok wcześniej przez pracowników Instytutu. Ta miła uroczystość stała się okazją do wspomnień związanych z sylwetką Profesora nie tylko jako „wybitnej postaci ze świata nauki, polityki i wojska”, jak to ujął w swojej prelekcji dr Paweł Brudek, ale też jako postaci barwnej i fascynującej w życiu codziennym. Sylwester Kaliski odegrał kluczową rolę w powstanie Instytutu. Został jego pierwszym dyrektorem. Przedwczesna, tragiczna śmierć nie pozwoliła mu na rozwinięcie wielkich planów badawczych.

***

Instytut powstał 1 stycznia 1976 r. Profesor Kaliski, wówczas komendant WAT-u, połączył zespoły zorganizowane w Wojskowej Akademii Technicznej. Celem było rozwijanie badań plazmy i różnych wariantów syntezy termojądrowej (fuzji) w gorącej plazmie. Reakcje syntezy jąder izotopów wodoru – deuteru (D) i trytu (T) są źródłem energii, która może mieć zastosowanie praktyczne, być w przyszłości źródłem taniej energii elektrycznej. W nowym Zespole Fizyki Jądrowej (ZFJ) w WAT już w 1973 r. uzyskano efekt fuzji jąder deuteru w wyniku oddziaływania impulsu nowego lasera neodymowego z próbką zawierającą deuter. Badano też fuzję w plazmie generowanej w koncentratorze typu plasma focus, nazwanym PF150, zbudowanym w Instytucie Badań Jądrowych dla WAT. Od 2014 r. IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, wspierającego polskie jednostki naukowe i firmy w programach konsorcjum EUROfusion. Obecnie strukturę IFPiLM tworzą dwa oddziały naukowe: Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) i Plazmy w Polu Magnetycznym (OPPM). ab

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl