Wydarzenia


15-07-2017 14:37:38

Wileńskie porozumienie Orlenu

Jedną z „pechowych” okoliczności funkcjonowania Orlen Lietuva jako właściciela rafinerii Możejki były nadspodziewanie wygórowane ceny, jakie Koleje Litewskie nakładały na transport surowców. Po długotrwałych pertraktacjach udało się podpisać w Wilnie porozumienie, kończące wieloletnie spory pomiędzy spółkami. Porozumienie podpisali prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, premier Litwy Saulius Skvernelis oraz litewski minister transportu Rokas Masiulis. Przewiduje się równy podział wzajemnych roszczeń, wynikających ze sporu o stosowanie opłaty infrastrukturalnej. Ustalono wysokość taryf i wzajemnych zobowiązań. Ustalony został także sposób stosowania opłaty infrastrukturalnej. Inwestycji w Możejkach patronował prezydent Lech Kaczyński w nadziei, że przyczyni się ona do wzmocnienia stabilności całego regionu. jaz

 

Połączeni

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, o której utworzeniu mówiło się już od 20 lat, 1 lipca stała się faktem. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. Od przyszłego roku nowy organizm otrzyma z budżetu państwa finansowanie w wysokości ok. 280 mln zł rocznie na rozwój transportu publicznego (pierwszym zadaniem dla GZM ma być integracja komunikacyjna), uporządkowanie przestrzeni publicznej i przyciągnięcie inwestorów. Będzie to największy ośrodek miejski w kraju. Metropolię tworzy 41 gmin Śląska i Zagłębia, które zamieszkuje ponad 2,3 mln osób. Zarząd nowego organizmu zostanie wybrany wg klucza podregionów (bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski), każdy z nich wskaże swojego kandydata. if

Źródło zdjęcia: Wikimedia/comons/Umkatowice

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano władze Krajowej Izby Gospodarczej, delegaci przyjęli również misję i strategię Izby na najbliższą kadencję 2017–2021. W wyniku głosowania prezesem KIG po raz kolejny został Andrzej Arendarski, natomiast przewodniczącym rady KIG, także po raz kolejny, został Janusz Steinhoff. Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej otrzymał Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju za „benedyktyńską pracę na rzecz upraszczania prawa regulującego działalność gospodarczą w Polsce”. Zgromadzenie przyznało również tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – otrzymał go Kazimierz Pazgan z Sądeckiej Izby Gospodarczej, a także podjęto decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Członka KIG dla Włodzimierza Hausnera z Naczelnej Organizacji Technicznej. Nagrody te przyznawane są przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, politykom, osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego. Gościem specjalnym wydarzenia był wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki, który mówił o znaczeniu, jakie w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa odgrywa samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców i izby branżowe. if

 

 

 

Wicepremier Piotr Gliński w NOT

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, goszcząc na Radzie Krajowej FSNT NOT przyjął decyzję Federacji o przekazaniu zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu do powoływanego Narodowego Muzeum Techniki. Zadeklarował, że decydując o powołaniu nowej placówki Państwo zobowiązuje się do rozwiązania problemu zadłużenia Muzeum, który powstał w wyniku prowadzenia go bez dotacji od stycznia 2016 r. Zapewnił też delegatów Rady Krajowej FSNT, że w sprawach merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki znaczący udział będą mieli przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych. Premier pogratulował wszystkim członkom stowarzyszeń sfederowanych w NOT zaangażowania i działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl