Parlament 500 milionów. Efektywność w nowej skali. Spójność za trzy lata


15-07-2017 14:47:32

Efektywność w nowej skali

Prostsze oznakowanie efektywności energetycznej sprzętów gospodarstwa domowego, od A do G, ułatwi konsumentom wybór energooszczędnych produktów i pozwoli obniżyć rachunki za prąd, a producentów zachęci do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania.

Nowa skala efektywności energetycznej, za którą opowiedziało się 535 eurodeputowanych (46 głosów przeciw i 79 wstrzymujących się), zrywa z dość enigmatycznymi dla konsumentów oznaczeniami A+/A++/A+++.

Pierwsze etykiety efektywności energetycznej wprowadzono w 1995 r. – była to skala od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne urządzenia). W następnych latach skalę rozszerzono do klasy A+++, co miało odzwierciedlać postępy w technologii i produkcji. Okazało się jednak, że wprowadzenie mało zrozumiałych klas A+/A++/A+++ przestało motywować konsumentów do zakupu bardziej energooszczędnych produktów. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała powrót do dobrze znanych i skutecznych etykiet od A do G. Tak jak do tej pory, będą one umieszczane na produktach, nowością jest, że etykiety oraz informacje o produkcie będzie można również sprawdzać online. W tym celu wszystkie nowe  produkty wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej będą rejestrowane w specjalnej internetowej bazie danych, umożliwiającej większą przejrzystość i łatwiejszy nadzór rynku przez organy krajowe. Powstanie portal dla konsumentów, a informacje o klasie efektywności energetycznej wg nowej skali powinny się także znaleźć w reklamach i materiałach promocyjnych.

Nowe oznakowania pojawią się najwcześniej pod koniec 2019 r. Szacuje się, że po 10 latach przyniosą roczne oszczędności energii w wysokości 200 TWh (tyle, co łącznie zużywają Litwa, Łotwa i Estonia). Kolejne zmiany klasyfikacji oznaczeń będą mogły zostać wprowadzone, gdy 30% sprzętów osiągnie nową, wyższą klasę efektywności A lub kiedy 50% sprzętów zostanie zakwalifikowanych do dwóch najwyższych klas A i B.

Spójność za trzy lata

Zmniejszenie dysproporcji regionalnych, budżet adekwatny do potrzeb, uproszczenie procedur na wszystkich szczeblach administracji oraz większa synergia, czyli wykorzystanie komplementarności funduszy – to najważniejsze elementy rezolucji w sprawie funkcjonowania polityki spójności po 2020 r.

Dotychczasowa polityka spójności pozwoliła złagodzić skutki niedawnego kryzysu  gospodarczego i wynikających z niego cięć w wydatkach publicznych, ale dysproporcje regionalne i nierówności społeczne pozostają wysokie.

Tymczasem z badania Eurobarometru wynika, że tylko jedna trzecia Europejczyków (34%) słyszała o współfinansowaniu przez UE regionalnych projektów, które bezpośrednio wpływają na poprawę ich jakości życia. Jednocześnie posłowie zwrócili uwagę „na coraz większy eurosceptycyzm i coraz silniejszą populistyczną propagandę antyeuropejską, które skutkują zniekształcaniem informacji na temat polityki Unii”. Należy zatem zwiększyć społeczną świadomość korzyści, jakie płyną z funduszy strukturalnych. KE opublikowała np. internaktywną mapę (http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/), która pozwala dowiedzieć się więcej na temat środków otrzymanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz informacje o projektach finansowanych w ramach polityki regionalnej, także w Polsce.

Posłowie uznali też, że utrzymanie dotacji jako podstawowej formy finansowania w ramach polityki spójności, korzystanie z pożyczek, udziałów kapitałowych lub gwarancji kredytowych powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności jako środków uzupełniających.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl