Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Grzegorz Mroczko. Piotr Świątek


15-07-2017 14:52:42

Grzegorz Mroczko

Absolwent Wyższej Szkoły Pożarnictwa w 2004 r. Jest przedstawicielem Polski w TC 72 Europejskiego Komitetu Technicznego (CEN), członkiem KT 264 i KZ 501 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Aautor licznych Aprobat Technicznych, publikacji w czasopismach branżowych i wytycznych CNBOP-PIB oraz wystąpień publicznych podczas konferencji naukowych i technicznych, szkoleń i warsztatów branżowych.

W latach 2015–2016 przeprowadził wspólnie ze strażakami z Jednostek Testujących testowanie i ocenę 13. wyrobów innowacyjnych, m.in. takich jak: gaśnice wodne mgłowe, prądownice, lance i kurtyny mgłowe, pływające pompy wysokiej wydajności, narzędzia ratownicze i kule gaśnicze. Wnioski, uwagi i opinie o wyrobach przekazywane były producentom w trybie roboczym, jak również w wydanych dla wyrobów Rekomendacjach i Opiniach Przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydawanych przez CNBOP-PIB.

Potwierdzenie spełnienia wymagań i oczekiwań użytkownika jest kluczowe podczas wprowadzania wyrobów do sprzedaży, a szczególnie istotne w przypadku wyrobów innowacyjnych i nowości technicznych, które jeszcze nie zostały dobrze sprawdzone w praktyce. W takiej sytuacji niezwykle ważne dla producenta jest uzyskanie bezpośredniej opinii użytkowników wyrobu.

W 2015 r. w Państwowej Straży Pożarnej wdrożono procedurę praktycznego testowania wyrobów innowacyjnych i ich przydatności do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Brygadier Grzegorz Mroczko jest autorem tej procedury i jej założeń, a także koordynatorem realizacji procesów testowania wyrobów innowacyjnych z ramienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP--PIB). Możliwość praktycznego testowania wyrobów innowacyjnych ma na celu zainspirowanie producentów do produkowania wyrobów innowacyjnych i daje m.in. możliwość przetestowania wyrobów i ich doskonalenia zanim wejdą do produkcji seryjnej, możliwość określenia wymagań użytkownika końcowego i wpływania na funkcjonalność, parametry i jakość wyrobów. jaz

 

Piotr Świątek

Młody dr inż. mechanik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, dyrektor ds. technicznych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o., także w Bielsku Białej. Dr nauk technicznych po Politechnice Poznańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

Dyrektor Piotr Świątek w Instytucie BOSMAL jest organizatorem procesu technologicznego – od pomysłu poprzez dokumentację konstrukcyjną i technologiczną – produkcji urządzeń kontrolno-pomiarowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Miał też znaczący wkład we wdrożenie do produkcji silnika diesel GSE pracując w fabryce Fiat – GM Powertrain.

Dr inż. Piotr Świątek, po ukończeniu Wydziału Maszyn na ATH w Bielsku Białej (2003 r.), rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych BOSMAL (obecnie Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o. o.), jako inżynier ds. badań w Zakładzie Badań Silników. W 2004 r. podjął studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, które zakończył doktoratem w 2008 r.

W latach 2005–2015 był zatrudniony w General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach. Pracował tam dla GM Powertrain Europe, najpierw jako inżynier rezydent przy uruchamianiu produkcji silników w fabryce Fiat-GM Powertrain, a następnie jako Engine Development and Validation Engineer.

Od 2015 r. dr inż. Piotr Świątek jest zatrudniony w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL na stanowisku dyrektora ds. technicznych. Jest odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami, utrzymaniem ruchu, IT, BHP i kontrolę jakości. W swoim pionie zarządza zakładami: Konstrukcyjno-Produkcyjnym, zajmującym się głównie konstruowaniem oraz produkcją precyzyjnych sprawdzianów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz Obsługi Konstrukcyjnej świadczącym usługi m.in. z zakresu homologacji pojazdowej, obliczeń inżynierskich, tłumaczeń technicznych, normalizacji oraz wsparcia inżynierskiego podczas nowych uruchomień i bieżącej produkcji. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl