Wydarzenia


11-08-2017 21:41:44

Mosty ze stoczni

Stocznia Szczecińska - Szczeciński Park Przemysłowy będzie miejscem realizacji kontraktu, jaki Mostostal Warszawa zawarł z duńskim inwestorem. Przedmiotem kontraktu jest produkcja wielkoprzestrzennych elementów mostu żelbetowego, odlewanych w sporządzonych tu formach. Powstaną 492 elementy o masie 115 t każdy, które popłyną morzem do Danii. Zakład zatrudni około 80 osób. Most, po złożeniu, będzie miał długość 1360 m. Stocznia Szczecińska została zakupiona na początku roku przez Fundusz Inwestycyjny Mars, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej za 101,5 mln zł. Fundusz jest już obecnie właścicielem większości polskiego przemysłu stoczniowego. jaz.

 

 

 

Z NAWĄ do świata

1 października rozpocznie działalność nowa instytucja, której zadaniem będzie przyciągnięcie do Polski najlepszych naukowców z zagranicy, w tym wybitnych Polaków, którzy zrobili karierę naukową z  dala od kraju. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o  powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego, które od dawna mówi o konieczności zwiększenia umiędzynarodowienia rodzimej nauki. NAWA ma zadbać o mobilność studentów i  pracowników naukowych. W tym celu będzie np. prowadzić programy wspierające powroty do kraju polskich naukowców. Przewiduje się też uruchomienie projektów, które pomogą uczelniom podnieść jakość oferty edukacyjnej, by była atrakcyjna dla studentów z  zagranicy, których dzisiaj jest w  Polsce zaledwie 4% (o połowę mniej niż w krajach OECD). if

 

Premier w Świnnej Porębie

Premier Beata Szydło przybyła nieoczekiwanie na budowę zbiornika w Świnnej Porębie, który właśnie jest próbnie napełniany. Inwestycja jest ważna dla Krakowa - wypełniony zbiornik obniża rzędną powodzi pod mostem Dębnickim o 60 cm. Wójtowie Mucharza i Stryszowa nazwali to hucpą oraz propagandą sukcesu w stylu lat 60-70. Nie zostało jeszcze wykonane: zabezpieczenie trzech osuwisk, budowa dróg, oraz dojazdy do pól i lasów, do których teraz nie ma jak dojechać. Trzeba też spuścić wodę, by oczyścić dno z konarów. Widać zdaniem wójtów ich droga to sprawa rządu, bo twierdzą, że pieniędzy na dokończenie prac już nie będzie, skoro rząd ogłosił zakończenie budowy i sukces. Prawdopodobnie żaden premier w historii nie zainteresował się dotąd Mucharzem i Stryszowem.  Gratulujemy wójtom zręczności politycznej. jaz
 

Gratulujemy!

Prezes Rady Ministrów przyznała nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wśród nagrodzonych jest prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, uhonorowany za wybitny dorobek naukowy z zakresu użytkowania zasobów leśnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, warunkowanych zmianami środowiskowymi i oczekiwaniami społecznymi. if

 

 

 

ELA o absolwentach

Najwięcej zarabiają absolwenci informatyki po studiach magisterskich na Politechnice Warszawskiej – wynika z systemu ELA (ela.nauka.gov.pl), który korzystając z danych ZUS i POL-on (System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym), monitoruje losy absolwentów szkół wyższych od 2016 r., a swoim zasięgiem obejmuje dwa ostatnie roczniki. Najszybciej pracę znajdują absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji na studiach stacjonarnych na Politechnice Lubelskiej. Z kolei najniższe bezrobocie panuje wśród studentów po Architekturze i  Urbanistyce z  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w  Bydgoszczy. ELA obala też mit, że absolwenci masowo podejmują samozatrudnienie, tymczasem, z wyjątkiem stomatologów, jest to nie więcej niż kilka procent.

Informacje te, zdaniem ministra nauki i  szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina, mogą pomóc przyszłym studentom w  wyborze najlepszej drogi życiowej, a  nauczycielom w  zawodowym kierunkowaniu uczniów. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl