Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Mieczysław Grodzki, Piotr Zatoń


11-08-2017 21:54:33

Mieczysław Grodzki

Inżynier budownictwa lądowego, menadżer budownictwa, organizator procesów inwestycyjnych, przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji.

Początek jego działalności inżynierskiej to techniczna eksploatacja, remonty i adaptacje obiektów Politechniki Warszawskiej, następnie rekonstrukcje budynków zabytkowych w ramach pracy w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1987 r., jako właściciel firmy budowlanej GROMAR w Piasecznie, wykazuje w realizowanych przedsięwzięciach wszechstronne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa, inwestorstwa zastępczego w obiektach oświatowych, bankowych oraz wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Wszechstronność i zdolności organizacyjne Mieczysława Grodzkiego wiążą go od wielu lat ze spółdzielczością bankową, mieszkaniową i rzemieślniczą, w których piastuje liczne funkcje społeczne.

Od 2002 r. działacz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Piastuje różne funkcje. Przeprowadza pozyskanie i adaptację siedziby Izby Mazowieckiej, umożliwiając szerokie rozwinięcie jej działalności. W 2010 r. został przewodniczącym Rady Mazowieckiej Izby Okręgowej Budownictwa i uaktywnił tę jednostkę samorządową. Doskonalenie zawodowe inżynierów – członków Izby osiąga poziom 80% członków rocznie. Podejmowane są inicjatywy legislacyjne skierowane na usprawnienie procesów inwestycyjnych. Rozwija się wszechstronna współpraca z uczelniami Mazowsza, prowadząca do kształtowania praktycznych programów nauczania. Mieczysław Grodzki jest jednym z głównych autorów utworzenia Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Uczestniczy w pracach wydziałów budowlanych uczelni zlokalizowanych na Mazowszu. Rozwija współpracę ze Stowarzyszeniami NOT. Pełni wiele ważnych funkcji w organizacjach biznesowych i samorządowych.

Jest rzeczoznawcą budowlanym, majątkowym oraz lustratorem spółdzielczym. Autor wielu publikacji w pismach branżowych, wielokrotnie odznaczany za swoją działalność. hp

Piotr Zatoń

Młody magister inżynier metalurg, materiałoznawca po Politechnice Częstochowskiej, menedżer w  branży odlewniczej. Jest zastępcą dyrektora ds. gospodarki materiałowej i  zaplecza technicznego oraz prokurentem w Odlewni Żeliwa WULKAN SA w Częstochowie oraz pełni funkcję prezesa w  dwóch spółkach zależnych: Lawa  Sp. z o.o. oraz Fenix Machines Sp. z o.o.

Obrabiarka ZK-1, najnowszy produkt tej ostatniej firmy, została uhonorowana „Złotym Medalem MTP Innowacje-Technologie-Maszyny”. Uczestnicy Targów uznali obrabiarkę, której głównym twórcą jest mgr inż. Janusz Zatoń (ojciec Piotra), za najciekawszy produkt spośród nagrodzonych. Wygrała – ze zdecydowaną przewagą nad konkurencją – w konkursie konsumenckim.

Obecnie Piotr Zatoń, przy wydatnej pomocy ojca Janusza Zatonia („Złoty Inżynier PT” 2000), uruchamia w firmie Fenix produkcję obrabiarek ZK-1 (montowane jest 5 sztuk), które pozwolą na usprawnienie pracy polskich odlewni i poprawę jakości ich wyrobów.

Mgr inż. Piotr Zatoń ukończył w 2012 r. Wydział Inżynierii Materiałowej i  Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej (studia I stopnia). Praca dyplomowa wiązała się z wyprodukowaniem skomplikowanego odlewu do sprężarki. Dwa lata później został magistrem z zakresu zarządzania, kończąc na tej samej uczelni studia MBI. Praca magisterska również wiązała się  z Odlewnią Żeliwa WULKAN SA.

Do pracy w tej firmie, jako syn głównego właściciela, był przygotowywany od najmłodszych lat. W czasie wakacji szkolnych pracował fizycznie przy produkcji odlewów. Od 2010 r., jeszcze jako student, był już etatowym pracownikiem Odlewni Żeliwa WULKAN SA. Powierzano mu odpowiedzialne zadania związane z zarządzaniem przy modernizacji firmy i usprawnianiu produkcji. 

Ważne wyzwanie spotkało go podczas modernizacji części fabryki związanej z przygotowaniem mas odlewniczych. Obecnie przygotowuje halę do zautomatyzowanej obróbki odlewów, do której zostanie wykorzystanych kilka „medalistek” – obrabiarek ZK-1. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl