Zaczęło się od TQM


07-11-2017 19:34:13

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej:

W ostatnim czasie nie możemy narzekać na brak dobrych wieści z polskiej gospodarki. Międzynarodowe agencje ratingowe prognozują dynamiczny wzrost. Spadek bezrobocia bije kolejne rekordy. Ten pozytywny obraz dopełniają również rozsądne działania administracji, takie jak np. pakiet 100 zmian dla firm Ministerstwa Rozwoju, w ramach którego udało się wprowadzić wiele zmian w przepisach na korzyść przedsiębiorców.

Dobre sygnały nie powinny stać się dla nas powodem do spoczywania na laurach, a raczej dodatkową motywacją do poszukiwania sposobów na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki i uniknięcie tzw. pułapki średniego dochodu. Jednym z takich sposobów jest budowanie gospodarki w oparciu o nowoczesną koncepcję zarządzania jakością.

Krajowa Izba Gospodarcza już ponad 20 lat temu zaczęła zwracać uwagę, że do osiągania sukcesu w coraz trudniejszej światowej rywalizacji, nie wystarczy proste ulepszanie wyrobów albo konkurencja cenowa. Niezbędne jest skupienie wysiłków na poprawianiu jakości każdego aspektu działania firmy, co określa się mianem zarządzania przez jakość. Obejmuje ono nie tylko doskonalenie wyrobów czy usług, lecz także jakości pracy, technologii, procesów i systemów wytwórczych, marketingowych, informacyjno-decyzyjnych, zarządzania wiedzą i zasobami oraz innych.

Jest to koncepcja TQM – Total Quality Management. W skrócie, opiera się na optymalnym zharmonizowaniu wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Jej podstawę stanowią trzy zasady: doskonalenia, jedności zespołu i racjonalności. Pierwsza mówi o tym, że uzyskanie doskonałego produktu jest możliwe przez doskonalenie całej firmy – od surowców, warunków pracy, poziomu wiedzy zawodowej pracowników po dostawców i kooperantów. Druga zasada wskazuje, że stosunki w pracy należy opierać na współdziałaniu, życzliwości i zaufaniu. Trzecia zasada – racjonalności, polega na dokonywaniu oceny aktualnego poziomu jakości. Dopiero zastosowanie w praktyce TQM realnie zwiększa szanse na to, aby firma czy organizacja skutecznie zadawalała swoich odbiorców, a przez to odnosiła sukcesy na coraz bardziej wymagających rynkach.

W naszych pracach nad wdrożeniem idei zarządzania jakością do praktyki gospodarczej w czasie transformacji lat 90. XX w., korzystaliśmy z dorobku polskich myślicieli zajmujących się problematyką jakości.

Twórcą i popularyzatorem polskiej koncepcji zarządzania przez jakość jest prof. Edward Kindlarski, który w swoich rozwiązaniach nawiązywał do koncepcji Edwarda Deminga (uważanego za twórcę systemowego podejścia do problemu jakości). Dzięki współpracy z prof. Kindlarskim i aktywności jego współpracownika, Mirosława Rechy, powołaliśmy w 1995 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej Komitet Jakości. Działania komitetu doprowadziły do powstania idei Polskiej Nagrody Jakości, konkursu nagradzającego firmy i organizacje za wdrażanie filozofii zarządzania przez jakość.<ram>

11 listopada 2017 r., po raz dwudziesty trzeci zostaną wręczone nagrody w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Jest to szczególnie trudny dla uczestników konkurs. Kryteria są wzorowane na Europejskiej Nagrodzie Jakości, przyznawanej przez EFQM (European Foundation for Quality Management). Selekcja kandydatów przebiega wieloetapowo. Po spełnieniu wymagań formalnych kandydaci są wizytowani przez zespoły sędziów i ekspertów, które oceniają stopień wdrożenia TQM. Zwycięzców wybiera w tajnym głosowaniu Komitet Polskiej Nagrody Jakości, który składa się z naukowców, specjalistów i ekspertów z dziedziny zarządzania.

Z zadowoleniem obserwuję powiększające się grono laureatów, ale także wzrost świadomości dotyczącej roli, jaką zarządzanie przez jakość może pełnić w rozwoju nowoczesnej gospodarki. W ciągu ponad dwudziestu lat historii Polskiej Nagrody Jakości udało nam się dowieść, że Polska Nagroda Jakości przez upowszechnienie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, a także do poprawy życia naszego społeczeństwa. Mam tu na myśli jakość środowiska naturalnego, infrastruktury, usług, opieki zdrowotnej, edukacji i bezpieczeństwa.

Snując wizję nowoczesnej, innowacyjnej i konkurencyjnej polskiej gospodarki, nie możemy zapominać o jakości. Nasz wynik w walce o dobre miejsce w globalnej gospodarce będzie w dużej mierze zależał od jakości zarządzania i przywództwa w polskich firmach. W tym roku doczekaliśmy się wytypowania liderów, którzy – mam nadzieję – staną się wzorem dla coraz większej grupy firm i instytucji.

Serdecznie gratuluję sukcesu wszystkim tegorocznym Laureatom konkursu Polskiej Nagrody Jakości!

Gala XXII Konkursu PNJ w 2016 r.

   

 

 

 

 

 

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl