Felieton. Rozmowa o przyszłości


07-11-2017 20:24:53

Już po raz ósmy Krajowa Izba Gospodarcza organizuje Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Przez 7 ostatnich lat, w ramach dorocznych Kongresów, poszukiwaliśmy mechanizmów, które należy wdrożyć, aby uwolnić innowacyjność Polaków. Dyskutowaliśmy w gronie wybitnych przedsiębiorców, naukowców, polityków, przedstawicieli administracji o znoszeniu barier tworzonych przez prawo, podatki, aparat państwa, oświatę. We wspólnych dyskusjach odkrywaliśmy, że rozwiązanie problemu innowacyjności nie tkwi tylko w kwestiach prawnych, administracyjnych, czy finansowych. Wiemy, że nie uda nam się dokonać innowacyjnego skoku bez zmian w mentalności i kulturze. A jest to proces znacznie bardziej złożony i trwający w czasie, niż zmiana przepisów albo zwiększenie dostępu do środków na innowacje.

Myśląc o przyszłości naszych firm i całej gospodarki, powinniśmy szerzej spojrzeć na to, co dzieje się w świecie. Przygotowując założenia programowe Kongresu, postawiliśmy odważną tezę mówiącą że znaleźliśmy się w momencie przełomu. Systemy przez dziesięciolecia uznawane przez większość zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja liberalna, kapitalizm, integracja europejska – są dziś kwestionowane z różnych, często bardzo odmiennych pozycji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zwiększające się nierówności społeczne, zmianę sił na rynkach pomiędzy państwami a globalnymi korporacjami czy narastające poczucie braku wpływu obywateli na władzę. Warto zastanowić się, na ile jesteśmy w stanie mieć w Polsce wpływ na te procesy i jaką postawę powinniśmy przyjąć, żeby wykorzystać je na korzyść rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem Infinite Inspiration i będzie poświęcony trzem kluczowym obszarom: zmianom w systemach gospodarczych, przemianom społecznym i rozwojowi technologicznemu. Zastanawiać się będziemy m.in. nad możliwością szerszego wdrożenia idei akcjonariatu pracowniczego w Polskich warunkach a także nad specyfiką nowoczesnej komunikacji w dobie internetu.

Niektórzy z Państwa mogą postawić pytanie, czy w naszych diagnozach nie wybiegamy za daleko w przyszłość. Gospodarka dobrze się rozwija, wskaźniki rosną, Polska zajmuje dobre pozycje w gospodarczych rankingach a my chcemy tutaj rozmawiać o zmierzchu kapitalizmu. Naszym celem jest właśnie zadawanie trudnych pytań i próba przewidywania tego co nastąpi. Jeśli chcemy liczyć się w światowej gospodarce, musimy nauczyć się reagować z wyprzedzeniem na to, co się w niej dzieje.

8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się 9 listopada 2017 w Pin Up Studio w Warszawie. Serdecznie zapraszam.

Andrzej Arendarski, prezes KIG

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl