Giełda wynalazków i projektów. Pomysłowi studenci


07-11-2017 20:30:42

Politechnika Świętokrzyska prowadzi bazę danych studenckich wynalazków, która liczy już 336 pozycji. Są to patenty lub zgłoszenia patentowe atrakcyjne dla wdrożeń. Każdy z nich inspirowany jest badaniami prowadzonymi przez uczelnię i ma solidne osadzenie naukowe. Dlatego pięć z nich zostało nagrodzonych medalami na ostatniej Międzynarodowej Wystawie w Genewie.

Wiele pomysłowych rozwiązań zawiera „Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii" WIATKA (na zdjęciu) autorstwa Sebastiana Dawida Olędzkiego, studenta Inżynierii Mechatronicznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Obecnie projekt rozwijany przez kilkuosobowy zespół z AGH.

Mechatroniczne wyczyny

Pojazd o charakterze podwodnego drona może badać poziom zanieczyszczeń, pobierać próbki, sprawdzać, czy w tamach i zaporach nie ma uszkodzeń i wykonywać jeszcze wiele innych czynności, np. odnajdywać i badać zatopione obiekty oraz usuwać drobne uszkodzenia urządzeń podwodnych. Elastyczny kadłub harmonijkowy przypomina gąsienicę. Pozwala na zanurzenie pojazdu podwodnego poprzez regulację jego wyporności. Kadłub wykonany jest z lekkiej elastycznej rury z materiału o znacznej wytrzymałości na rozciąganie i umocowanej do zewnętrznego szkieletu o lekkiej konstrukcji. Jest wypełniany sprężonym gazem o regulowanym ciśnieniu, co zabezpiecza przed zgnieceniem.

Nośność użyteczna pojazdu jest znacznie większa od nośności pojazdów podwodnych obecnych już na rynku. Układ sterowania głębokością zanurzenia jest o wiele lżejszy i prostszy od znanych układów, nie posiada zbiorników balastowych i całego systemu do ich napełniania i opróżniania, ani pędników pionowych.

Klimatyczna podróż

Medalem w Genewie nagrodzono również „Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym" studenta Politechniki Lubelskiej Dariusza Zielińskiego. Celem wynalazku jest poprawa komfortu cieplnego pasażerów w pojazdach z napędem elektrycznym, w których dotąd nie dopracowano jeszcze skutecznego ogrzewania i klimatyzacji. Energia potrzebna do ogrzewania lub chłodzenia w tradycyjnym aucie spalinowym jest właściwie energią odpadową. W pojeździe elektrycznym taką energią nie dysponujemy, tym bardziej cenne jest to rozwiązanie. Ma ono na celu wydłużenie całkowitego zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym oraz osiągnięcie korzyści finansowych poprzez odzysk energii w trakcie hamowania i utrzymywania zdalnej prędkości podczas zjazdów z wzniesień. Wynalazek może częściowo zastąpić akumulatory elektrochemiczne, co może skutkować wydłużeniem projektowego czasu eksploatacji. Rozwiązanie wykorzystuje komponenty całkowicie biodegradowalne.

Kolejny nagrodzony wynalazek to dzieło zespołu Michała Skrzyniarza z Politechniki Świętokrzyskiej: „Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych”. Została opracowana w celu optymalizacji i sterowania procesu toczenia na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zastosowanie wynalazku pozwoli na identyfikację wielkości drgań występujących podczas toczenia wzdłużnego, by je zminimalizować, poprawiając jakość procesu obróbki skrawaniem. Nowością jest to, że pomiar odbywa się jednocześnie w dwóch kierunkach: równoległym do osi zamocowanego narzędzia i w prostopadłym do niego. Ten wynalazek może być niezwykle atrakcyjny dla wielu zakładów wykorzystujących obrabiarki numerycznie sterowane.

Będą bezpieczniejsi

Uznanie jurorów w Genewie zdobyło też „Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących" autorstwa Łukasza Kolmana, absolwenta mechatroniki. Pozwala w bardzo komfortowy sposób poruszać się w przestrzeni miejskiej lub we własnym domu. To niewielka laska, która na swoim końcu ma rozmieszczone czujniki odbiciowe do skanowania najbliższej przestrzeni. Gdy niewidomy zbliży się do przeszkody, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy. Im bliżej przeszkody, tym większa częstotliwość sygnału. Laska jest też wyposażona w zaawansowane moduły (m.in. GPS, GSM, Bluetooth, podzespół radiowy i mechanizm samobalansujący). Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, pomysłodawca chciałby wdrożyć ją do produkcji.

Laury w Genewie zdobyli też Arkadiusz Szczepanek i Wojciech Żdżarski z Uniwersytetu Warszawskiego za wynalazek „System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy”. Przydatności tego rozwiązania nie trzeba uzasadniać – zaśnięcie kierowców, zwłaszcza zawodowo jeżdżących na długich trasach, jest jedną z głównych przyczyn groźnych kolizji. Innowacyjny system jest kompleksowy, nieinwazyjny, nie utrudnia jazdy. Urządzenie można zamontować na szybie samochodu. Algorytm matematycznie przewiduje zachowanie kierowcy. Określa prawdopodobieństwo spadku koncentracji lub nadmiernego zmęczenia w najbliższym czasie – jest to możliwe dzięki konwersji 14 wielkości fizycznych (parametry biometryczne, aktywność kierowcy oraz czynniki otoczenia) na autorski algorytm, który jest najważniejszą częścią opracowania.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl