Parlament 500 milionów. Chronić hormony. Prokurator w europie. Stop cyberatakom. Trudny rozwód


07-11-2017 20:36:25

Chronić hormony

Wiele pestycydów zawiera substancje zaburzające system hormonalny. Europarlament zablokował propozycję Komisji Europejskiej, która chciała przeforsować swobodniejsze stosowanie tego rodzaju chemikaliów.

KE chciała wyłączyć niektóre występujące w pestycydach chemikalia z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego, mimo iż zostały one stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego.

Zgodnie z unijnymi przepisami pestycydy lub substancje biobójcze nie mogą zaburzać działania układu hormonalnego innych gatunków niż te, wobec których zostały zastosowane. Aby jednak móc tę zasadę stosować w praktyce, potrzebny jest wykaz naukowych kryteriów, które pozwalają zidentyfikować substancje zaburzające system hormonalny. Identyfikacja tych kryteriów jest pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia obecności takich substancji i poprawy ochrony zdrowia.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że KE złamała unijne prawo, nie publikując kryteriów określających substancje zaburzające działanie układu hormonalnego. Raport ONZ i WHO uznał substancje zaburzające działanie układu hormonalnego za „zagrożenie globalne” dla ludzi i zwierząt. Istnieją dowody na ich negatywny wpływ na zdolności reprodukcyjne (niepłodność, rak, zniekształcenia) oraz na funkcjonowanie tarczycy, mózgu, otyłość i przemianę materii.

Prokurator w europie

Jest zielone światło dla ustanowienia Europejskiej Prokuratury Generalnej (EPG), która ma chronić europejskie fundusze przed oszustami. Obecnie tylko organy krajowe mogą prowadzić śledztwa i ścigać uderzające w budżet UE oszustwa finansowe, jak np. świadomie niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych albo ponadgraniczne oszustwa.

EPG umożliwi szybką wymianę informacji, skoordynowane dochodzenia policyjne, szybkie zajęcie majątku, a także aresztowanie podejrzanych na terenie państw, które przystąpiły do współpracy. W celu zwiększenia skuteczności karania winnych i odzyskiwania zdrefraudowanych pieniędzy podatników będzie współdziałać z Europejską Jednostką Współpracy Sądowej oraz Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Polska jest jednym z 8 krajów europejskich, które jeszcze nie przystąpiły do współpracy.

Trudny rozwód

Większość europosłów (557 głosów za, 92 przeciw, 29 wstrzymujących się) uważa, że daleko do osiągnięcia postępu warunkującego rozpoczęcie negocjacji na temat okresów przejściowych i przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią. Brytyjski rząd powinien bezzwłocznie przedstawić konkretne propozycje w trzech priorytetowych dla brexitowych negocjacji kwestiach. Chodzi o gwarancję pełnego zestawu praw, którym obecnie cieszy się 4,5 mln obywateli UE w Wielkiej Brytanii, wywiązanie się ze wszystkich finansowych zobowiązań Zjednoczonego Królestwa wobec Unii Europejskiej, jak również rozwiązanie kwestii granicy między Republiką Irlandii i Irlandią Północną, przy pełnym poszanowaniu porozumieniem wielkopiątkowego zawartego w 1998 r. Dodatkowym warunkiem zakończenia pierwszej tury negocjacji jest zagwarantowanie, że unijne prawo będzie przestrzegane aż do momentu oficjalnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Stop cyberatakom

Wzrost liczby przestępstw dokonywanych w sieci oraz nieadekwatne i niewystarczające metody zapobiegania cyberatakom na infrastrukturę krytyczną, wymagają zdecydowanych działań zapobiegawczych – uważają posłowie, zachęcając do zwiększonych publicznych oraz prywatnych inwestycji w bezpieczeństwo cybernetyczne i związaną z tym edukację. Już 8 na 10 firm w Europie doświadczyło przynajmniej jednego incydentu zagrażającego bezpieczeństwu cybernetycznemu. Globalne ataki z użyciem oprogramowania typu ransomware, jak np. WannaCry, w maju 2017 r. dotknęły tysięcy komputerów w prawie 100 krajach. Zaatakowana została również państwowa służba zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii. Niepokój budzi fakt, że wiele z tych ataków pozostaje niezauważonych, często też incydenty włamań do sieci są bagatelizowane i firmy ich nie zgłaszają.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl