Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Stanisław Jurczyński. Tomasz Andrzej Łodygowski


07-11-2017 20:43:13

Stanisław Jurczyński

Mgr inż. automatyk po Politechnice Śląskiej, absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, doświadczony menedżer budownictwa przemysłowego dla energetyki i ochrony środowiska. Prawie przez całe życie zawodowe związany ze spółką INTROL, od 12 lat pełni funkcję dyrektora technicznego. Nawet obecnie, gdy awansował na stanowisko prezesa Zarządu INTROL – ENERGOMONTAŻ Sp. z o. o w Chorzowie, jest jednocześnie dyrektorem technicznym. Wdrażał nowe technologie i techniki w energetyce polskiej i czeskiej. Reprezentował INTROL SA w konsorcjum, które wybudowało w rekordowym tempie spalarnię odpadów komunalnych w Koninie, będącą  jednocześnie wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej.

Mgr inż. Stanisław Jurczyński po ukończeniu studiów (1986 r.) przez 2 lata (włącznie ze służbą wojskową) był pracownikiem kopalni węgla Andaluzja. Uważa to za stracony czas w doskonaleniu zawodowym inżyniera automatyka i dopiero pracując przez 4 lata w szpitalu górniczym w Sosnowcu, wszedł w zagadnienia automatyki.

Uważa jednak, że prawdziwy rozwój zawodowy młodego inżyniera nastąpił po przejściu do firmy INTROL, w której pracowało na początku 10 osób. Załoga rozrosła się do 1600 osób, a Stanisław Jurczyński odbył tam prawdziwy staż zawodowy na różnych stanowiskach, aż do głównego inżyniera. W tym roku został prezesem Zarządu jednej ze spółek córek tej zatrudniającej ogromną rzeszę inżynierów firmy.

Za ważny etap w karierze zawodowej uważa budowę kotła fluidalnego w czeskiej Elektrowni Komorzany. Współpracował tam z Mostostalem Zabrze oraz inżynierami z USA. Pierwsze silniki napędzane gazem instalował w Geotermii Podhalańskiej, ale za szczególny sukces spółki INTROL, i po części własny, uważa zainstalowanie silników gazowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrociepłowni Rzeszów.

Jest zwolennikiem rozwoju energetyki rozproszonej i dziwi się, że w tej dziedzinie tak mało się u nas dzieje. hp

 

Tomasz Andrzej Łodygowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, na której w 2005 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia, a w latach 2012-2016 – rektora. Członek Komitetów PAN: Mechaniki oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej, a także Central European Association for Computational Mechanics. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i Humboldta. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, były przewodniczący Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Specjalizuje się m.in. w numerycznej analizie konstrukcji procesów termomechanicznych. Do najważniejszych osiągnięć należą opracowane w kierowanym przez niego Zakładzie: regularyzacja lepkoplastyczna przy analizie procesów dynamicznego obciążenia konstrukcji wykazujących cechy zlokalizowanego zniszczenia; modele konstytutywne dla materiałów plastycznych (np. metale lub grunt) oraz podstawy teoretyczne i aplikacje numeryczne do wybranych zagadnień lokalizacji deformacji plastycznych w mechanice metali i gruntów. Wiele rozwiązań zostało zastosowanych w różnych gałęziach gospodarki. Będąc członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Łodygowski aktywnie działał w zespole odpowiedzialnym za rozwój kształcenia w zakresie nauk technicznych i uczestniczył w opracowaniu programów studiów na kierunku Budownictwo. Przygotował też podstawy programowe i materiały dydaktyczne dla specjalności Structural Engineering na kierunku Cml Engineering (studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim).

Autor kilku programów komputerowych wykorzystywanych przez biura projektowe, a także artykułów publikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. boj.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl