Doskonałość nagrodzona


05-12-2017 16:21:17

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała swoje Nagrody, uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Istniejąca od 1991 r. FNP jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Nagrody przyznaje w czterech obszarach nauk: o życiu i o Ziemi, chemicznych i o materiałach, matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz humanistycznych i społecznych.

Kandydatów do Nagrody FNP (po 200 tys. zł) zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji, która pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. Premiowane są szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

W obecnej kadencji w skład Rady wchodzą profesorowie: Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska) – przewodniczący, Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW) – wiceprzewodniczący, Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Włodzimierz Krzyżosiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu), Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński), Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS).

O Nagrodę FNP, zwaną też „polskim Noblem”, ubiegało się w tym roku 67 kandydatów, a jej laureatami zostali:

- w obszarze nauk o życiu i o Ziemiprof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka.

- w obszarze nauk chemicznych i o materiałachprof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów.

- w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich – prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych.

- w obszarze nauk humanistycznych i społecznychprof. Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi, liczy już 95 osób, wśród których są m.in. profesorowie: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Wiesław W. Jędrzejczak (autor „Pigułki medycyny”), Zofia Kielan-Jaworowska, Aleksander Koj, Elżbieta Frąckowiak, Tomasz Łuczak, Stanisław Konturek, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczyński, Mariusz Z. Ratajczak, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Anna Wierzbicka, Ewa Wipszycka i Aleksander Wolszczan.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl