Co pan na to, inżynierze? Honory dla inżynierów


05-12-2017 17:32:42

15 listopada 2017 r. rozpoczęły się obchody Święta Politechniki Warszawskiej. Data jest nieprzypadkowa – 15 listopada 1915 r. okupujący wówczas Warszawę Niemcy wydali zgodę na prowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej (PW) wykładów w języku polskim.

***

Tradycyjnie Święto Politechniki Warszawskiej rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu. Prowadzący je rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt przypomniał, że w 2018 r. Polska będzie obchodziła 100-lecie odzyskania Niepodległości. W obchodach dużo czasu i miejsca powinniśmy poświęcić udziałowi inżynierów w tym wielkim wydarzeniu.

Kolejnym punktem było wręczenie dużej grupie pracowników PW Medali Komisji Edukacji Narodowej. Gratulujemy!

Następnie odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczenie Nagrody Naczelnej Politechniki Warszawskiej im. prof. Mieczysława Wolfke, którą otrzymał dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

***

Ważnym punktem posiedzenia Senatu było nadanie godności Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Nowakowi. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż prof. Andrzej Nowak ma nie tylko duży dorobek naukowy w dziedzinie mostownictwa, ale także pełni wiele funkcji społecznych. Jest prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz laureatem „Złotego Inżyniera 2016”, w kategorii inżynier polonijny. Współprzewodniczył trzem Światowym Zjazdom Inżynierów Polskich (Warszawa, 2010 i 2013; Wrocław 2016). Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i liczymy na współpracę przy organizacji IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongresu Techników Polskich, które odbędą się 13-15.06.2019 r. w Krakowie. emc

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl