Parlament 500 milionów. Dobrze nam w unii. Nowe narkotyki


05-12-2017 17:57:02

Dobrze nam w unii

Mimo różnych poglądów w różnych krajach członkowskich, zdecydowana większość Europejczyków jest przekonana, że Unia Europejska dobrze chroni nas przed terroryzmem, bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem. Poparcie dla Unii znowu wzrasta.

Ponad połowa Europejczyków (57%), którzy odpowiadali na pytania w najnowszym sondażu Parlemeter (Eurobarometr realizowany na zamówienie Parlamentu Europejskiego), uważa członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej za dobrą rzecz. 47% jest przekonanych, że ich głos ma znaczenie w Unii. Jest to najwyższy poziom poparcia dla UE od wyborów w 2009 r. i powrót do poziomu zaufania sprzed kryzysu finansowego. Dwie trzecie ankietowanych jest zdania, że państwa należące do Unii korzystają na członkostwie.

Polacy postrzegają Unię jeszcze lepiej: aż 65% uważa, że członkostwo w UE jest dla Polski dobrą rzeczą, a 84% uznało, że Polska korzysta na członkostwie.

W porównaniu do badania z marca tego roku o 6 punktów procentowych (z 25% do 31%) wzrosła również liczba respondentów uważających, że „sprawy idą w dobrym kierunku”.

Polepszyło się także postrzeganie Parlamentu Europejskiego – średnio 33% respondentów w całej Unii i 38% w Polsce ma pozytywny obraz Parlamentu.

Ochrona przed terroryzmem okazała się priorytetem dla 58% badanych w całej Unii Europejskiej (54% w Polsce), walka z bezrobociem dla 43% w całej Unii (36% w Polsce), zwalczanie ubóstwa - dla 42% w całej Unii (31% w Polsce). W naszym kraju na drugie miejsce na liście najważniejszych problemów wysunęła się walka z niekontrolowaną imigracją (39% badanych w Polsce), podczas gdy w całej Unii kwestia ta znalazła się dopiero na 4. miejscu (35% badanych).

Badanie przeprowadzono od 23 września do 2 października br. Wzięło w nim udział 27 881 Europejczyków w wieku powyżej 15 lat ze wszystkich 28 państw członkowskich. Ankiety przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów.

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej. Badania koncentrują się przede wszystkim na postrzeganiu Unii Europejskiej oraz oczekiwaniach wobec Parlamentu Europejskiego i ogólnie integracji europejskiej.

Nowe narkotyki

Dopalacze, czyli tzw. nowe substancje psychoaktywne (NPS) to ogólnie dostępne związki chemiczne, których sprzedaż nie jest nielegalna, mimo iż mają działanie podobne do nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, marihuana lub ecstasy. Dzięki przyjętym przez Europarlament zmianom w przepisach będzie można szybciej wycofać z rynku substancje, które mimo swej „legalności” są zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

O połowę zostanie skrócony czas, w jakim należy zbadać ryzyko związane z NPS. Jeśli w wyniku badań substancje zostaną dodane do listy nielegalnych narkotyków, ich produkcja, dystrybucja i sprzedaż automatycznie zostanie zagrożona maksymalną karą, co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności, tak jak w przypadku innych nielegalnych narkotyków. Władze krajowe będą miały 6 miesięcy, zamiast 12, na wprowadzenie decyzji UE.  Wymiana informacji za pośrednictwem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) ma być sprawniejsza. Wzmocniona została także rola Europolu, który, korzystając z systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka, będzie sprawdzał, w jakim stopniu organizacje przestępcze są zaangażowane w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.

Parlament wprowadził zmiany w przepisach dotyczących EMCDDA 609 głosami (19 przeciw oraz 29 wstrzymujących się), natomiast zmiany w dyrektywie dotyczącej przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami przyjęto bez głosowania w drugim czytaniu. Za zmiany w rozporządzeniu odpowiedzialny był Michał Boni (Europejska Partia Ludowa). W UE w ub. r. na skutek spożycia nowych substancji psychoaktywnych zmarły 254 osoby, większość z nich to bardzo młodzi ludzie.

Państwa członkowskie UE mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian w dyrektywie do przepisów krajowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z końcem okresu przejściowego.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl