Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Roman Aftowicz. Elżbieta Gruszka


05-12-2017 18:01:54

Roman Aftowicz

Inżynier budownictwa z Kutna, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, wcześniej został technikiem elektronikiem. Systematycznie awansuje w międzynarodowym koncernie o duńskim kapitale Kongskilde. Obecnie pełni funkcję menedżera sprzedaży oraz prokurenta Zarządu Kongskilde Polska Sp. z o. o., której siedziba znajduje się w kutnowskim oddziale Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. 

Firma Kongskilde była w Polsce znana z produkcji wielu maszyn stosowanych w rolnictwie. Rolnicza część firmy w 2017 r. trafiła do włoskiego właściciela, a pozostała jej część prowadzi działalność przyczyniającą się do ochrony środowiska, zwłaszcza poprzez  poprawę organizacji recyklingu w wielu branżach przemysłu. Rozwiązania technologiczne, które wdraża Roman Aftowicz, są wykorzystywane zarówno przez przemysł spożywczy, jak i poligraficzny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, aż po farmację. 

Najnowsze projekty realizowane pod kierownictwem inżyniera Aftowicza dotyczą porządkowania środowiska pracy w drukarniach oraz pneumatycznego transportu butelek w przemyśle spożywczym.

Ponadto uczestniczy w takim projektowaniu nowych obiektów przemysłowych, aby można było łatwo zastosować urządzenia dostarczane przez firmę, którą reprezentuje. Sprzedawcy w tej firmie muszą być inżynierami, bo nie jest to zwykła sprzedaż urządzeń.

Inż. Roman Aftowicz pochodzi z miejscowości Oporów w pow. kutnowskim, znanej z jedynego w kraju zamku rycerskiego. Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w pobliskim Żychlinie pracował kilka lat w firmach budowlanych. W tym czasie studiował na Wydziale Budownictwa ATR w Bydgoszczy. Wkrótce po ich ukończeniu (2005 r.) został zatrudniony w duńskiej firmie Kongskilde, zgodnie z wyuczonym nowym zawodem. Przez kilka lat projektował fundamenty pod budowane w Polsce przez tę spółkę silosy zbożowe.

Pracodawca, doceniając szeroką wiedzę techniczną młodego inżyniera, powierzył mu z czasem kierowanie działem sprzedaży, w którym zatrudnia obecnie siedem osób, w tym pięciu inżynierów. hp    

Elżbieta Gruszka

Mgr inż. chemik po Politechnice Śląskiej, laureatka XX edycji Konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii praktyka.

Od 2001 r. jest pełnomocnikiem naczelnego dyrektora ds. systemów zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, a od 2010 r. pełni funkcję kierownika ds. jakości w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących tego Instytutu.

Praktycznie cała kariera zawodowa Elżbiety Gruszki wiąże się z troską o jakość. Już w latach 1999-2000 kierowała zespołem wdrażającym w GIG system zarządzania środowiskowego. Przyczyniła się do uzyskania przez Instytut certyfikatu zgodności z normą ISO 14001. W 2002 r. kierowała zespołem wdrażającym system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co w konsekwencji doprowadziło w 2002 r. do tego, że Główny Instytut Górnictwa uzyskał certyfikat zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami ISO 9001, ISO 14001 i PN-N -18001. To dzięki temu ówczesny dyrektor Instytutu prof. Józef Dubiński odebrał Polską Nagrodę Jakości dla GIG – pierwszej placówki naukowej uhonorowanej tą prestiżową Nagrodą.

Mgr inż. Elżbieta Gruszka podwyższa swoje kwalifikacje, a zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy szkoleniowej. W 2002 r. odbyła szkolenie w Japonii (Tokio-Chiba- Nagoya). Dzięki temu jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Japońskiej Agencji Międzynarodowej Współpracy JICA.      

Reprezentuje GIG w Klubie Polskie Forum ISO 9000 oraz jest członkiem – działającej w ramach Klubu – Komisji Pełnomocników. Jest także członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000. Od 2013 r. jest przedstawicielem Głównego Instytutu Górnictwa w Komitecie Technicznym KT 6 (Systemów Zarządzania) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Jej działalność w  zakresie rozwoju, doskonalenia i promocji zarządzania jakością docenili jurorzy regionalnej nagrody jakości, honorując Elżbietę Gruszkę Śląską Nagrodą Jakości (XI edycja konkursu). hp

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl