„Laur Innowacyjności”


05-12-2017 18:04:14

Listopadowa Gala podsumowująca tegoroczną, siódmą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica w Warszawskim Domu Technika NOT, miała tym razem bardziej swobodny i lekki charakter: poza wręczeniem statuetek i dyplomów chodziło o ułatwienie towarzyskich kontaktów osobom mającym osiągnięcia twórcze w różnych dziedzinach techniki. Nieco odświeżoną formułę Konkursu przedstawił na wstępie Tomasz Karwat, prezes Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT, galę jak zwykle prowadziła z wdziękiem znana aktorka Laura Łącz, a prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz - Cudny w kilku słowach nawiązała do idei Konkursu symbolizowanej przez postać Stanisława Staszica – „Być narodowi użytecznym". Nie chodzi więc o promocję tylko innowacji technicznych, lecz nowoczesnych produktów, technologii i usług, które już przyniosły sukces, również komercyjny autorom i firmom.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Jana Sikory przyznała Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz wyróżnienia w 13 kategoriach branżowych. Ubiegłoroczny sukces w Konkursie powtórzył Główny Instytut Górnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Metali Nieżelaznych (tym razem zdobył aż dwa „srebrne Staszice") KGHM Polska Miedź i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Warto zauważyć, że prawie wszystkie projekty miały przesłanie ekologiczne i dotyczyły ograniczenia emisji przemysłowych, technologii wykorzystania odpadów lub różnych aspektów bezpieczeństwa. Nagrody wręczyli dostojni goście reprezentujący instytucje rządowe, urzędy centralne oraz przedstawiciele sponsorów Konkursu. Spotkanie zakończył uroczysty koncert i występ estradowy artystów warszawskich. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl