Jubileuszowe Perły


27-12-2017 15:03:37

Po raz 15. anglojęzyczny miesięcznik „Polish Market” wręczył na Gali Pereł Polskiej Gospodarki statuetki najlepszym podmiotom gospodarczym, w rankingu naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zorganizowaną na Zamku Królewskim w Warszawie Galę, nad którą patronat objęli Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczęło wystąpienie Krystyny Woźniak-Trzosek, redaktor naczelnej „Polish Market”, która m.in. zacytowała słowa prezesa Banku Światowego, że pomyślną koniunkturę gospodarczą powinno się wykorzystać przede wszystkim na inwestycje w ludzi. I Polska tak postępuje.

Dopingować przedsiębiorczych

Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło napisała do laureatów m.in.: Pragniemy, by Polska była krajem silnym gospodarczo, krajem innowacyjnym, krajem z powodzeniem konkurującym na rynkach międzynarodowych. Mam nadzieję, że będziemy razem zmierzać w tym kierunku. Bez Państwa wsparcia, bez kluczowego dla tego procesu udziału polskich przedsiębiorców, nie uda się tego celu osiągnąć. Odczytano również listy nadesłane przez Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu, Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu, Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Reprezentujący Prezydenta RP, prof. Konrad Raczkowski z Narodowej Rady Rozwoju powiedział, że dziś, tj. 24.11., Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności. - Każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój daje możliwość odpisania dwóch złotych od podstawy opodatkowania. Każdego roku w Polsce powstaje ok. 300 tys. firm – w ostatnim roku 364 tys., ale 290 tys. zniknęło z rynku. To pokazuje, jak trudno jest być przedsiębiorcą. W każdej kategorii ekonomicznej: przychody, wartość dodana i jednostkowa  wielkość produkcji polska gospodarka rośnie. Jest to wielka zasługa polskich przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że ta ustawa o innowacyjności będzie jednym z instrumentów służącym przedsiębiorcom w dalszym rozwoju biznesu.

Fundament w terenie

Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju stwierdziła: - Nie ma genu przedsiębiorczości bez tych pierwszych fundamentów, czyli dobrej współpracy w samorządach. Współpraca miedzy samorządem, biznesem, nauką i rządem, który proponuje rozwiązania jest po to, aby polski przedsiębiorca mógł się czuć dumnie, pewnie, aby realizować swoją strategię i się rozwijać. To właśnie „Strategia odpowiedzialnego Rozwoju”. Takim fundamentem będzie też „Konstytucja dla biznesu” likwidująca wszelkie bariery administracyjne.

Prof. Michał Kleiber, były prezes PAN, prezydent The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), podkreślił m.in. znaczenie promocji Polski za granicą, a przy okazji rozbudzanie naszej własnej dumy z osiągnięć najwybitniejszych z nas.

Pierwszych laureatów Pereł ogłoszono podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przy ich wyłonieniu współpracowali wówczas ekonomiści z PAN. Od początku ranking głównie uwzględnia efektywność i dynamikę rozwoju firmy.

Badania objęły ponad 2000 firm. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach: Perły Duże – dla firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln zł i Perły Wielkie - powyżej 1 mld zł. Osobno uhonorowano firmy z sektora finansowego (usługi bankowe i ubezpieczenia).

Perłowi Honorowi

Podczas tegorocznej Gali, przyznano również Perły Innowacji - PROGRESS 2017, której laureatów wybiera Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek i prof. Leszka Rafalskiego, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Po raz 12. wręczono Perły Honorowe. Przyznawane są wybitnym osobom - ambasadorom najwyższych polskich wartości. Otrzymali je m.in.: Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prof. Tomasz Ciach, kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (kategoria Nauka), Ryszard Karczykowski - jeden z najwybitniejszych powojennych polskich śpiewaków operowych (tenor), Zbigniew Namysłowski – znany jazzman i Piotr Salaber - kompozytor, pianista i dyrygent, twórca muzyki teatralnej i filmowej (Kultura) oraz Krzysztof Szwagrzyk - zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, p.o. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN (Krzewienie Wartości Patriotycznych).

Perły Honorowe w kategorii gospodarka, z racji 15-lecia rankingu przyznano firmom, które przez wszystkie te lata zajmowały w nim czołowe pozycje. W antraktach wystąpiły „Perły”, m.in. Włodek Pawlik, kompozytor i pianista jazzowy, który w 2014 r. zdobył nagrodę Grammy za płytę „Night in Calisia”. Jest jedynym Polakiem, który otrzymał tego muzycznego Oscara.

boj.

Krystyna Woźniak-Trzosek w otoczeniu „Pereł” (fot. Łukasz Giersz)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl