Inżynierska Gala


27-03-2015 19:34:02

Każda uroczystość kończąca kolejną edycję plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”, jest ważnym wydarzeniem dla społeczności technicznej. 19 razy świętowaliśmy wręczanie laureatom plebiscytu statuetek i dyplomów w Warszawskim Domu Technika, 2 razy uroczystość ta odbywała się poza jego wspaniałymi murami, od 110 lat służącemu środowisku technicznemu.

Zakończenie pierwszej edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” (1994 r.) odbyło się w Muzeum Techniki NOT (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie). Jubileuszowy 20. finał miał miejsce w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego. Dla laureatów, i tych z lat poprzednich, i tego jubileuszowego plebiscytu, oraz zaproszonych gości był to dowód uznania działalności inżynierskiej i wkładu naszego środowiska w przemiany „25-lat Wolności.”

W tym roku powróciliśmy na Czackiego (2 marca 2015 r.), a gości było tak wielu, iż ledwo zmieścili się w Sali Balowej. Uroczystość zaszczycili: Maciej Klimczak – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jerzy Pietrewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki; Włodzisław Duch – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Janina Popowska – prezes Głównego Urzędu Miar; Mieczysław Borowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego; Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obecni byli także: Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce; Wojciech Ratyński – honorowy prezes FSNT-NOT oraz wszyscy członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, wiceprezesi FSNT-NOT: Janusz Dyduch, Stefan Góralczyk, Grzegorz Lipowski, Tadeusz Pawłowski, Józef Suchy i sekretarz generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski. Bardzo ważnym gościem był prof. Aleksander Łuczak, wiceprezes Rady Ministrów w latach 1993-1995, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, który wspierał działania redakcji Przeglądu Technicznego, gdy „rodził się” nasz plebiscyt. Jak zawsze dopisali laureaci z lat poprzednich i oczywiście laureaci „Złotego Inżyniera 2014”. Wśród nich byli także tegoroczni Honorowi Złoci Inżynierowie – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski oraz przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych przy PAN prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski. Niestety nie przybyła na naszą uroczystość trzecia laureatka tytułu „Honorowego Złotego Inżyniera”, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

List od Prezydenta RP odczytał minister Maciej Klimczak, który wcześniej został uhonorowany imiennym medalem Piotra Stanisława Drzewieckiego – najwyższym odznaczeniem FSNT-NOT. Medal ten Zarząd Główny przyznał ministrowi Maciejowi Klimczakowi za bardzo dobrą współpracę z FSNT-NOT przy realizacji projektu renowacji Cadillaca 355 D Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obecni na uroczystości ministrowie towarzyszyli prezes FSNT-NOT, redaktor naczelnej Przeglądu Technicznego Ewie Mańkiewicz-Cudny we wręczaniu laureatom dyplomów i statuetek. Listy do laureatów skierowali także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tradycyjnie na zakończenie części oficjalnej odbył się występ artystyczny, tym razem w wykonaniu prezes Fundacji im. Bogny Sokorskiej – pani Grażyny Mądroch i jej podopiecznych (młodych wokalistów, muzyków i recytatorów).

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem tegoroczni laureaci spotkali się z kierownictwem redakcji Przeglądu Technicznego oraz przedstawicielami Zarządu Głównego. Przy kawie i lampce koniaku wymieniono poglądy na temat statusu inżyniera, słabego korzystania przez władze z doświadczenia, wiedzy i umiejętności środowiska technicznego. Laureaci 2014 zostali przyjęci do Klubu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Wyróżnionym, Srebrnym i Złotym Inżynierom, Złotemu Inżynierowi XX-lecia oraz Honorowym Złotym Inżynierom gratulujemy!

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl