Felieton. Rekonstrukcja okiem przedsiębiorców


03-02-2018 14:44:49

Od rekonstrukcji rządu upłynęło już trochę czasu, ale dopiero teraz polityczny zgiełk towarzyszący temu wydarzeniu ulega stopniowemu wyciszeniu. To odpowiedni moment żeby zadać pytanie, co rekonstrukcja oznacza dla przedsiębiorców. Zmiany dotknęły kluczowych dla przedsiębiorczości sektorów i na pierwszy rzut oka wydają się pozytywne. Za takie można uznać m.in. powstanie nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Skupi w sobie dwa istotne dla gospodarki obszary – przedsiębiorczość i nowe technologie. Minister Jadwiga Emilewicz dała się poznać jako osoba merytoryczna, która współpracowała ze środowiskiem startupów i funduszy venture capital w ramach programu Start in Poland. Mam jednak nadzieję, że poza sektorem nowych technologii, nowy resort będzie równie intensywnie wspierał wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w gospodarce, a także kontynuował działania tworzące dobry klimat dla przedsiębiorczości jak np. Konstytucja dla biznesu. Czekamy na wprowadzenie zapisów prawa przedsiębiorców w życie i dopilnowanie, żeby były respektowanie przez urzędników.

Wydzielenie nowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także obsadzenie w roli szefa resortu Jerzego Kwiecińskiego, daje szansę na jak najlepsze wykorzystanie inwestycji zagranicznych i tworzenie wysoko innowacyjnej kooperacji polskiego przemysłu z partnerami zagranicznymi. Jednym z najważniejszych zadań będzie również dbanie o efektywne wykorzystanie funduszy UE. Do zadań ministra Kwiecińskiego będzie należało umiejętne zrównoważenie inwestycji między – z jednej strony dotowaniem – Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (mających wpływ na wyrwanie się Polski z pułapki średniego rozwoju), a unikaniem tworzenia pojedynczych „wysp rozwoju” na obszarach słabo rozwiniętych, czyli dbanie o zrównoważony rozwój i działanie na rzecz solidarności społecznej i efektywnej redystrybucji.

Podatki od lat są zmorą przedsiębiorców, nic dziwnego, że najdłuższą listę potrzeb i oczekiwań kierują oni do Ministerstwa Finansów. Dla prowadzenia biznesu w Polsce niezbędne jest uproszczenie prawa podatkowego i jednolita interpretacja. Nowa ordynacja jest już gotowa, niemniej to od minister Teresy Czerwińskiej i jej zespołu będzie zależał efekt finalny.

A co z pozostałymi resortami? Ciekawie zapowiada się zmiana na stanowisku szefa resortu spraw zagranicznych. Przypomnę, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju była również mowa o ekspansji eksportowej, jako jednym z warunków rozwoju Polski w długiej perspektywie. Wizerunek Polski na arenie międzynarodowej przekłada się na kwestie gospodarcze, zainteresowanie inwestorów oraz szanse polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Liczymy, że nowy minister będzie o tym pamiętał w trakcie swojej aktywności na dyplomatycznych salonach.

Andrzej Arendarski, prezes KIG

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl