Parlament 500 milionów. Sprawiedliwie od pola do sklepu. Rada na panamę. Co nowego w parlamencie?


03-02-2018 15:01:36

Sprawiedliwie od pola do sklepu

W tym roku Unia Europejska reformuje Wspólną Politykę Rolną. Jej zasady są prostsze i bardziej sprawiedliwe. Zachęca młodych rolników do pozostania na wsi, a siła przetargowa producentów rolnych wobec supermarketów zostaje wzmocniona.

Nowe przepisy (przyjęte 503 głosami, przy 87 przeciw i 13 wstrzymujących się) mają umocnić miejsce rolników w sprawiedliwszym łańcuchu dostaw żywności. Przede wszystkim pozwolą wszystkim uznanym organizacjom rolniczym – w ramach unijnych przepisów o konkurencji – na planowanie produkcji oraz negocjowanie kontraktów dostaw w imieniu swoich członków. Dotychczas negocjacje zbiorowe dopuszczano tylko w przypadku nielicznych produktów, np. mleka, oliwy, wołowiny czy zbóż.

Nowa WPR powinna także zapewnić rolnikom bardziej skuteczne narzędzia ochrony przed niestabilnością rynków i takimi ryzykami, jak złe warunki klimatyczne, szkodniki lub choroby bydła. Stabilniejszy dochód zagwarantują wspólne, należące do rolników fundusze oraz wzrost odszkodowań związanych z ubezpieczeniem zbiorów, zwierząt i roślin. Komisja Europejska, dysponując nadzwyczajnymi środkami wsparcia dla rolników, będzie mogła szybciej reagować w przypadku kryzysu w produkcji rolnej.

Państwa członkowskie zyskają większą elastyczność w definiowaniu tzw. „rolnika czynnego zawodowo”, czyli osoby, która jest uprawniona do otrzymywania unijnych dotacji rolnych. Poszczególne państwa będą mogły również w dużym stopniu podnieść dodatki dla młodych rolników na pierwsze 25-90 ha. Dodatkowa pomoc może wynieść nawet 25-50% podstawowej płatności – wszystko po to, by zachęcić młode osoby do pozostania w starzejącym się sektorze.

Rada na panamę

Europosłowie przyjęli 211 rekomendacji specjalnej komisji śledczej Parlamentu ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (Panama papers).

Najważniejsze zalecenia to wprowadzenie na szczeblu unijnym publicznych, powszechnie dostępnych, znormalizowanych, regularnie aktualizowanych i wzajemnie powiązanych rejestrów rzeczywistych właścicieli spółek – chodzi tu o wszystkie strony trustów komercyjnych i niekomercyjnych, funduszy powierniczych, fundacji i innych podobnych struktur prawnych. Należy chronić i wspierać finansowo informatorów, a jednocześnie wprowadzić skuteczną kontrolę pośredników finansowych, prawników lub księgowych, którzy pomagają w agresywnym planowaniu podatkowym.

Potrzebne jest wprowadzenie międzynarodowych i „odstraszających” sankcji przeciwko bankom i pośrednikom, którzy „świadomie, umyślnie i systematycznie biorą udział w nielegalnych systemach opodatkowania czy prania pieniędzy”.

Zapowiedziano wprowadzenie jednolitej, międzynarodowej definicji takich pojęć, jak: centra finansowe offshore, raj podatkowy, jurysdykcje, w których obowiązuje tajemnica bankowa, jurysdykcje podatkowe niechętne współpracy oraz państwa wysokiego ryzyka.

W następnej kadencji PE powinna działać stała komisja śledcza ds. opodatkowania (na wzór komisji w Kongresie Stanów Zjednoczonych).

Prawodawstwo UE w dziedzinie polityki podatkowej wymaga dzisiaj jednomyślności państw członkowskich, ponieważ jednak przy okazji dokumentów z Panamy pojawił się „brak woli politycznej ze strony niektórych państw członkowskich do poczynienia postępów w zakresie reform i egzekwowania prawa", dobrze byłoby zastąpić ten wymóg kwalifikowaną większością głosów w Radzie.

Co nowego w parlamencie?

Centrum Multimedialne – to nowa platforma internetowa uruchomiona przez PE. Na stronie multimedia.europarl.europa.eu dostępne są nagrania wideo, audio, zdjęcia i transmisje na żywo. Znalezienie potrzebnych materiałów ułatwia nowoczesna wyszukiwarka, pakiety tematyczne i codzienny grafik serwisu prasowego Parlamentu. Dzięki zastosowaniu elastycznego projektowania w technice RWD, strony automatycznie dostosowują się do używanego komputera, smartfonu lub tabletu, zapewniając komfort użytkowania.

Centrum Multimedialne umożliwia oglądanie, pobieranie i udostępnianie multimediów za pomocą jednego kliknięcia. Pliki można pobierać także bez wcześniejszej rejestracji. 

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl