Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Zbigniew Nowiński, Krzysztof Różewicz


03-02-2018 15:07:04

Zbigniew Nowiński

Przedsiębiorczy inżynier mechanik z Brodnicy po Politechnice Warszawskiej, który na grudniowej gali otrzymał od czytelników miesięcznika AGRO tytuł Agroprzedsiębiorcy 2017 roku. Na tej gali wystąpił w mundurze górnika, który otrzymał za 25 lat współpracy z kopalniami węgla kamiennego wraz z tytułem górnika honorowego. Mógłby prawdopodobnie wystąpić w kolorowej czapce zawiadowcy stacji, bo przez wiele lat był zastępcą naczelnika stacji PKP w Brodnicy na Kujawach, a obecnie jego firma współpracuje z PKP przy rozładunku i załadunku wagonów. Wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).

Uważa, że swoją działalnością biznesową przyczynia się do ograniczenia smogu na Pojezierzu Brodnickim.  Nie tylko zaopatruje mieszkańców oraz turystów w wysokokaloryczny, z małą zawartością popiołu i siarki węgiel, ale także dostarcza mieszkańcom Brodnicy i okolic wysokiej klasy – certyfikowane  kotły grzewcze z Lublińca. Doprowadził do tego, że większość mieszkańców regionu stosuje do ogrzewania domów ekogroszek.

Założona przez inż. Nowińskiego firma rodzinna AGROMAX promuje się jako autoryzowany sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej. Zaopatruje okolicznych rolników także w nawozy, środki ochrony roślin i kwalifikowane nasiona. Dysponując koparkami, ładowarkami oraz dużymi samochodami ciężarowymi świadczy im wiele usług. Przyczynia się do postępu technicznego i biologicznego na wsi.

Zbigniew Nowiński marzył w młodości, żeby zostać mechanikiem samochodowym. Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Toruniu miał podjąć pracę w nowej fabryce FSM w Tychach, ale akurat wstrzymano przyjęcia. Został więc dyspozytorem w bazie PKS Brodnica. Trafił jednak na dramatyczną zimę 1978/79 i zniechęcił się. Za to na miejscowej stacji PKP otrzymał szansę awansu i możliwość studiowania. „Na swoje” przeszedł po przemianach 1989 r., gdy akurat wrócił z kilkumiesięcznej pracy w Norwegii. hp

Krzysztof Różewicz

Mgr inż. telekomunikacji po ATR (obecnie Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy) w Bydgoszczy, menedżer z Inowrocławia. Swoją wiedzę ekonomiczną wzbogacił studiując Zarządzanie Europejskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na uczelni EAP w Berlinie, gdzie uzyskał tytuł MBA (Master of Business Administration).

Od 2005 r. prezes i dyrektor zarządzający Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów IBOS sp. z o. o. w Inowrocławiu. Jest współtwórcą patentu zatytułowanego: skaner do pomiarów georadarowych w obiektach budowlanych – zwłaszcza mostowych. Ekspert techniczny międzynarodowego zespołu TC226/WG 1 w Brukseli z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do pracy nad normą techniczną PN-EN 1317.  

Interdyscyplinarną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności menedżerskie wykorzystuje pracując na odpowiedzialnych stanowiskach i wykonując społecznie użyteczne zadania.

 Mgr inż. Krzysztof Różewicz rozpoczynał swoją karierę w latach 1994- 2007 w firmie Inter Metal sp. z o. o. w Inowrocławiu. Jako prokurent i dyrektor handlowy nadzorował prace nad projektami budowlanymi w Polsce i za zagranicą. W latach 1996 i 1997 z jego wiedzy korzystała niemiecka spółka Qutimex GmbH Berlin.

W latach 2007-2009 był wiceprezesem Zarządu i dyrektorem Zakładu w spółce Inter Metal odpowiadając za produkcję i sprzedaż.

Najwięcej satysfakcji zawodowej sprawiło mu zorganizowanie Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów IBOS sp. z o. o. – powiązanego z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. W tej działalności organizatorskiej szczególnie pomocni byli mu kluczowi pracownicy Zdzisław Kasprzak, Klaus Uhlemann oraz Krzysztof Kaźmierski. Wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę stworzyli wspólnie akredytowaną jednostkę (PCA i NANDO) z zaawansowaną techniką zdolną do prowadzenia notyfikowanych testów zderzeniowych w dziedzinie systemów bezpieczeństwa drogowego.

Kandydaturę Krzysztofa Różewicza do tytułu „Złoty Inżynier 2018” zgłosili działacze FSNT NOT w Inowrocławiu na uroczystym posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. hp

Sprostowanie

W numerze PT26/2017 omyłkowo przypisaliśmy kandydatce w Plebiscycie Złotego Inżyniera, Pani Profesor Joannie Pawłat zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej. Dr hab. inż. Joanna Pawłat jest profesorem Politechniki Lubelskiej. Za pomyłkę przepraszamy. Red.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl