Recenzja PT. Atuty doskonalenia


04-02-2018 16:37:49

Książki dzielą się na takie, które niekoniecznie warto przeczytać oraz te których lektura jest nieodzowna. Ta Monografia należy do tej drugiej kategorii i nosi tytuł „Doskonalenie przedsiębiorstw. Kryzys drogą do sukcesu”. Oba zagadnienia - ważne, acz każde z nich dotyczy innego aspektu działalności biznesowej. Sam autor pisze, że proaktywny program wykorzystywania doświadczeń operacyjnych do stopniowego poprawiania procesu biznesowego nie jest koncepcją nową, ale jego praktyczna realizacja wciąż jeszcze napotyka liczne trudności. Dlaczego, skoro nikt z menedżerów nie wątpi,  że nade wszystko zdolność do skutecznego pokonywania przeszkód stanowi klucz do sukcesu w każdym działaniu?

Tymczasem nadal błędy zdarzają się nawet w najbardziej perfekcyjnie zaprojektowanych i starannie przeprowadzanych przedsięwzięciach, systemach czy procesach i są one przyczyną często spektakularnych niepowodzeń.

Gotowych odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, nie dostarcza i niniejsza książka z oczywistych względów. Wszak każdy chciałby skorzystać z możliwości, aby dowiedzieć się „w naukowej formule” jak słabość przekuć w siłę, a porażkę przeobrazić w niekwestionowany sukces. Gdyby było to w pełni przewidywalne, autor mógłby liczyć nie tylko na duży sukces komercyjny, ale też Nagrodę Nobla z ekonomii. Zejdźmy jednak na ziemię. Występowanie rozmaitych problemów wiąże się zarówno z zawodnością urządzeń i narzędzi jak i z szeroko pojętym czynnikiem ludzkim, a także z oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Jest zjawiskiem obiektywnym. Pogarsza efekty. I właśnie pomimo tej nieodzownej obecności różnego typu trudności, barier, problemów (a może właśnie dzięki niej) zagadnienia racjonalnego operacyjnego podejścia do procesu doskonalenia działalności zyskują wciąż na znaczeniu. I stąd przydatność, wręcz konieczność zapoznania się z treścią książki.

Monografia o pokaźnej objętości ponad pięciuset stron jest ciekawym wykładem, czytelnie napisaną książką edukacyjną. Ma w sposób atrakcyjny przekonać i nauczyć Czytelników, że w kryzysie należy szukać dobrych stron. Problem w działalności ludzkiej, to nic innego, jak tylko przejściowa trudność, generująca tylko kolejne zadanie wymagające rozwiązania.

Ze względów psychologicznych należałoby nauczyć się więc pełnej mobilizacji w czasie każdej sytuacji stresującej. Wyrobienie w sobie takiej pozytywnej motywacji byłoby pożądaną cechą zachowań nie tylko biznesmenów, menadżerów wszystkich szczebli, lecz także każdego pracownika, niezależnie od wykonywanej profesji. Należy nauczyć się skutecznie i z pożytkiem wykorzystać doświadczenie naszych dotychczasowych niepowodzeń, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości lub przynajmniej zmniejszyć negatywne ich skutki.

Głównym zamierzeniem Autora jest przekazanie pewnej sumy bardzo praktycznej wiedzy o skutecznym rozwiązywaniu problemów. Tych, występujących na co dzień w działalności biznesowej na różnych szczeblach zarządzania.

Ważne spostrzeżenie autora: niekwestionowanymi pionierami, a zarazem liderami w praktycznym operacyjnym zastosowaniu filozofii stałego doskonalenia, są sektory przemysłowe o wysokim poziomie ryzyka funkcjonowania: energetyka jądrowa, przemysł i transport lotniczy, przemysł chemiczny, a jednocześnie charakteryzujących się ponadprzeciętną obecnością technologii high-tech. i innowacyjnych rozwiązań najnowszych generacji.

Nowoczesna technologia zwalnia nas z obowiązku monotonnej fizycznej pracy, ale wymaga kreatywnego stosowania metod generowanych w systemie informatycznym oraz aktywnych interpersonalnych relacji budowanych w oparciu nową formułę wiedzy bazowej, także socjologicznej i psychologicznej.

W ramach owego „nowego jakościowo myślenia i działania” niepoślednią rolę odgrywa umiejętność prawidłowego korzystania z metod i narzędzi analitycznych, których prawidłowo zastosowanie wydatnie zmniejsza stopień prawdopodobieństwa popełnienia pomyłki. Korzystanie w biznesowym działaniu z wiedzy interdyscyplinarnej jako środek efektywnego poprawiania rzeczywistości jest głównym przedmiotem tej interesującej książki.

Marek Bielski

Maciej Kulig, Doskonalenie przedsiębiorstw. Kryzys drogą do sukcesu., PWN, Warszawa 1916 , s.515.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl