Inż. Antoni Greń, Diamentowy Inżynier 2017


24-02-2018 16:31:06

FCA Poland to największa spółka Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce, a jej tyski Zakład należy do najlepszych w Grupie FCA zakładów produkcyjnych. Jako jeden z niewielu uzyskał Złoty Poziom w systemie World Class Manufacturing, stanowiącym zintegrowaną metodologię zarządzania przedsiębiorstwem wg najwyższych standardów światowych.

Według rankingu Rzeczpospolitej („Lista 500" z 2017 r.) spółka plasuje się  kolejny rok z rzędu na 2. miejscu wśród największych eksporterów polskiej gospodarki, a na 1. w branży motoryzacyjnej. Jednocześnie jest jednym z 10 największych przedsiębiorstw w Polsce.

Synergia człowieka z maszyną to nieuchronna ewolucja, która dzieje się na naszych oczach. Sprawna komunikacja człowieka z maszyną oraz komunikacja maszyna z maszyną daje bez wątpienia ogromne możliwości i wymierne korzyści dla biznesu. Technologiczna zmiana zwana rewolucją cyfryzacji nie jest zmianą z dnia na dzień. Zachodzi od wielu lat dzięki internetowi, zmieniając podejście klienta do biznesu i operatorów do maszyn. Ale zmiana ta jest przede wszystkich zmianą filozofii, podejścia do możliwości, jakie dają nam innowacyjne pomysły, i zaangażowania całej organizacji w poszukiwanie potencjałów i wdrażanie zmian. Taki kierunek obrał koncern FCA.

Wirtualna rzeczywistość dała nam możliwość  weryfikować wspólnie z operatorami stanowiska pracy w fazie ich cyfrowego projektowania, kiedy bardzo łatwo nanieść poprawki.

Druk 3D, który rozwijamy w FCA Poland wspólnie z Politechniką Śląską oraz Centrum Innowacji i Technologii w Radomiu, pozwala nam zastępować drogie komponenty maszyn tanimi wydrukami (w tym druk z metalu). Umożliwia szybkie przygotowanie narzędzi będących pomysłami pracowników, np. do pozycjonowania emblematu wersji specjalnej, czy prototypów zmodyfikowanych detali samochodów, które możemy przetestować przed produkcją seryjną. 

Internet Rzeczy (IoT) w przypadku FCA Poland poprawia produktywność – urządzenia komunikując się bezpośrednio między sobą nie angażują pracowników, dopóki ich uwaga nie jest konieczna (urządzenie diagnozuje się samo i w razie potrzeby alarmuje operatora).

Chmura i Big Data – w ogromnych zakładach produkcyjnych wyzwaniem jest sprawne zarządzanie przepływem i przetwarzaniem informacji w strukturach IT. Ilość informacji, jaka codziennie spływa na serwery danych jest niewyobrażalna. Partnerem dla FCA są dwaj giganci innowacji technologicznych, czyli Google i Microsoft. Mając dane w chmurze i algorytm do ich analizy, zadanie kiedyś niewykonalne staje się prostą czynnością. Kierunek wyznaczony przez FCA to tzw. Open Platform, czyli otwarta platforma pośrednicząca między aplikacjami a infrastrukturą sprzętową i ITC zakładu, którą można przyrównać do systemu Android.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, w Zakładzie FCA Poland powstała „PLANT ACADEMY”, w której nowe podejście oparte jest na dwóch etapach uczenia się. Jest to szkolenie teoretyczne (połączone z symulacją), które odbywa się w Laboratorium Akademii oraz szkolenie w Laboratoriach Wydziałowych Spawalni, Lakierni i Montażu, odzwierciedlających środowisko praktycznego zastosowania.

Najbardziej innowacyjną fazą nowego szkolenia jest symulacja, ponieważ umożliwia sprawdzenie także tych koncepcji, które nie zawsze mogą być testowane bezpośrednio w produkcji.

Po szkoleniu uczestnik ma wiedzę teoretyczną popartą ćwiczeniami praktycznymi na symulatorze, dzięki którym jest gotowy do wykorzystania jej w konkretnych projektach. Krótko mówiąc, te dwa środowiska umożliwiają przekazywanie zasobów z teorii do praktycznego „know-how ". Przykładem opisanej ścieżki szkolenia jest rozwój automatycznych systemów kartezjańskich w obszarze załadunku detali na linie produkcyjną.

Spośród treści zarządzanych przez Akademię szczególne znaczenie mają umiejętności miękkie, rozwijane przez wewnętrznych trenerów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl