Mgr inż. Stanisław Jurczyński, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Ekologia”


24-02-2018 16:36:12

Rewolucja techniczna zaczęła się od maszyn parowych. Następny przełom dokonał dzięki energii elektrycznej. Kolejnym etapem była automatyzacja produkcji. Teraz wchodzimy w czwartą „cyfrową rewolucją przemysłową”. Trzy pierwsze rewolucje były jednak rozłożone w czasie, a Przemysł 4.0 wkracza w naszą rzeczywistość w sposób burzliwy. Firma inżynierska, jeśli chce być w awangardzie postępu, musi działać szybko i zdecydowanie.

Grupa INTROL bardzo dobrze sobie radzi na rynku wdrażania systemów komputerowych i automatyzacji procesów opartych o sterowniki wolnoprogramowalne, systemy PLC i DCS, które – dzięki nowatorskim modyfikacjom – są już częścią „nowego przemysłu”. Aby nadal być postrzeganym jako wiodąca i innowacyjna firma w Polsce, realizujemy koncepcje wykorzystujące zintegrowane systemy komputerowe, gdzie poszczególne obiekty lub maszyny mają własną inteligencję i jednocześnie korzystają z zasobów sieci całego systemu informatycznego. Integrowanie wszystkich komórek i obiektów biorących udział w procesie produkcji pozwala zoptymalizować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, co skutkuje zwiększeniem wydajności, poprawą jakości i obniżeniem kosztów produkcji dla małych serii.

Grupa INTROL jest przygotowana do podjęcia kolejnych wyzwań związanych z automatyką obiektów i maszyn; powołaliśmy do życia firmę SMART IN, będącą doskonałym uzupełnieniem naszych kompetencji we wdrażaniu najnowszych systemów informatycznych i budowie sieci komunikacyjnych, w celu integracji rozproszonej inteligencji obiektów. Dzięki temu procesy produkcyjne otrzymają większe wsparcie z systemu IT, a same fabryki staną się lepszym miejscem pracy.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl