Inż. Ewa Rabuszko, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „High-tech”


24-02-2018 16:39:27

Firma KOREKO jest liderem rynku w dziedzinie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych infrastruktury technicznej podziemnej. Większość naszych urządzeń i technologii to oryginalne rozwiązania innowacyjne w branży, chronione patentami. Po zastosowaniu inteligentnych rozwiązań cyfrowych i komunikacji przez internet, uzyskały one światowy poziom.

Powstały specjalne oprogramowania, urządzenia  pomiarowe i sterowniki umożliwiające zdalny odczyt i monitorowanie pracy instalacji ochrony katodowej. Dostosowano je również do pracy w gazownictwie.

Systemy monitorowania za pośrednictwem internetu umożliwiają nadzór nad  bezpieczną i bezawaryjną pracą instalacji ochrony katodowej. Z urządzeń pomiarowych zbierane są dane cyfrowe o wartościach różnych wielkości fizycznych, decydujących o stanie technicznym  instalacji i przebiegu procesu korozyjnego. Zdalny monitoring umożliwia również rozpoznanie powstania miejsc uszkodzeń powłoki izolacyjnej na rurociągach, miejsc, które nie spełniają kryterium skutecznej ochrony katodowej. Stosowanie zdalnego monitoringu pozwala także zmniejszyć koszty eksploatacyjne ochrony katodowej, ponieważ można w ten sposób wyeliminować część kosztownych pomiarów kontrolnych wykonywanych w terenie. Ponadto zwiększa skuteczność i niezawodność jej działania.

Uzyskane informacje są analizowane i wykorzystywane do prowadzonych przeze mnie badań naukowych, a następnie znajdują zastosowanie podczas produkcji unowocześnionych wersji urządzeń ochrony katodowej.

Zastosowanie innowacyjnych  technik cyfrowych umożliwiło mojej firmie rozwój technologiczny i wysoką konkurencyjną pozycję na światowym rynku.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl