Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


24-02-2018 16:40:40

Cyfryzacja różnych dziedzin gospodarki postępuje od końca lat 90. ub. w., kiedy to pojawiała się w bankowości, handlu, a następnie w zarządzaniu firmami. Pierwotnie dotyczyła ona digitalizacji obiegu danych i informacji oraz związanych z tym dokumentów. W przedsiębiorstwach zaczęto wdrażać Zintegrowane Systemy Zarządzania, zwane popularnie ERP. Nie używano wówczas nazwy cyfryzacja, pojawiły się jednak takie określenia, jak e-gospodarka czy e-handel.

Obecnie w wyniku skokowego rozwoju możliwości przetwarzania danych, wynikającego ze stale przyspieszającego rozwoju układów mikroprocesorowych oraz sieci przesyłania danych i postępującego za nimi rozwoju informatyki, cyfryzacja wchodzi w nowe obszary. Jedną z kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin jest szeroko pojęty przemysł, obejmujący zarówno procesy wytwarzania, systemy produkcyjne, jak i oferowane produkty. Jesteśmy świadkami właśnie nastającej rewolucji w tych obszarach. Z uwagi na jej zakres, obejmujący wszystkie aspekty, począwszy od pozyskiwania danych, ich gromadzenia i przetwarzania, po nowe procesy produkcyjne, inteligentne maszyny i produkty, nadano jej nazwę Przemysłu 4.0, nawiązując do poprzednich rewolucji przemysłowych.

Jednym z głównych aspektów Przemysłu 4.0 jest właśnie cyfryzacja, polegająca na pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczegółowych danych z urządzeń, maszyn, procesów i systemów produkcyjnych oraz z wyrobów. Generalnym celem cyfryzacji jest zwiększenie efektywności działania systemów produkcyjnych poprzez eliminację działań i czynności zbędnych lub ich ograniczenie.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl