Mgr inż. Jarosław Wróbel, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Jakość”


24-02-2018 16:42:48

Od najwcześniejszych lat mojego życia zawodowego towarzyszyła mi świadomość, że rozwój przedsiębiorstwa w dużym stopniu warunkuje rozwijanie technologii cyfrowych. Ta świadomość absolutnie kierowała moimi wyborami. Wartość dodana cyfryzacji w zarządzaniu ma wiele aspektów. Najbardziej oczywisty to usprawnienie realizacji procesów oraz możliwość zmniejszenia pracochłonności ludzkiej, a więc wymierne korzyści finansowe. W pierwszych latach rozwijania kompetencji tworzyłem fundament i bazę do rozwoju zawodowego. Starałem się tak kierować karierą zawodową, żeby dyskontować tę wiedzę i zdobywać kolejne doświadczenia. Ogromną praktykę w tym względzie zdobyłem podczas wdrażania programów restrukturyzacyjnych w Elektrociepłowni Będzin S.A.

Następnym etapem było pełnienie funkcji menedżerskich, umożliwiające aktywny wpływ na rozwój technologii cyfrowych. Punktem zwrotnym była praca w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa, którą współzarządzałem. Ponad 10 lat pracy w GSG zaowocowało wdrożeniem Zintegrowanej Platformy Zarządzania wszystkimi procesami na bazie rozwiązań: ERP, GIS, CIS oraz SCADA. Zaowocowało to Polską Nagrodą Jakości dla EC Będzin i udanym debiutem giełdowym.

Obecnie współzarządzam Polską Spółką Gazownictwa, czyli Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu i największym Operatorem Systemu Dystrybucji Gazu w Europie, co wiąże się z jeszcze większą skalą, złożonością i komplikacją zagadnień, z którymi należy się zmierzyć. Nie mogę sobie wyobrazić, aby było to możliwe bez systemowego wykorzystania technologii cyfrowych. Mam nadzieję, że dopóki będę czynny zawodowo, czekają mnie kolejne i fascynujące wyzwania, bo rozwój cyfryzacji stwarza nowe możliwości, które mogą być doskonałym wsparcie dla zarządzania przedsiębiorstwem.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl