Dr inż. Dariusz Litwin, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Innowacje”


24-02-2018 17:11:07

Główny nurt mojego rozwoju zawodowego dotyczy optycznej technologii pomiarowej w zastosowaniach przemysłowych. Obraz z kamery cyfrowej przenoszony jest do pamięci komputera, gdzie można go poddać skomplikowanej analizie, aby w bardzo krótkim czasie otrzymać pożądaną informację. W obrazie mierzymy wielkości widoczne bezpośrednio, np. wymiary obiektów, jak i wielkości pośrednie, np. współczynniki załamania, dwójłomność i inne cechy materiałowe obliczane ze złożonych zależności matematycznych. W każdym przypadku otrzymuje się dane bardzo szybko i z dużą większą dokładnością niż na podstawie klasycznych zdjęć fotograficznych. Metody pomiarowe rozwijane w naszym Instytucie, np. interferometria o zmiennej długości fali, znana jako VAWI, nie znalazłyby szerokiego zastosowania, gdyby nie rozwój technik komputerowych.

Technologię cyfrową mogłem w pełni zastosować w pracy doktorskiej już w latach 80. ub. wieku. Moje obrazy były rejestrowane w świetle widzialnym i w podczerwieni, a informacja pozyskana z obu typów obrazów była wzajemnie korelowana. Dzisiaj takie podejście nazywamy fuzją danych (data fusion) i jest bardzo popularne.

W życiu prywatnym najważniejsza okazała się technologia płyt kompaktowych i ogólnie cyfryzacja dźwięku, ponieważ muzyka była zawsze moją pasją. W płytach winylowych dźwięk łatwo ulega deformacji z powodu odkształceń mechanicznych czy błędów tłoczenia. W technologii cyfrowej nastąpiło całkowite oddzielenie informacji od nośnika. Perfekcyjne odwzorowanie dźwięku jest szczególnie istotne w muzyce poważnej, która charakteryzuje się dużą dynamiką. Słuchanie takiej muzyki przypomina wędrowanie po pałacowych komnatach, w których odnajdujemy przy każdym odsłuchaniu tego samego utworu coraz to inne obrazy.  

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl