Dr inż. Mariusz Rosiak, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


24-02-2018 17:15:49

Jesteśmy u progu czwartej rewolucji przemysłowej, która ukierunkowuje na nowe możliwości rozwoju, ale też stawia wyzwania, którym należy sprostać. Po epokach rozwoju myśli technicznej człowieka w procesach wytwórczych, gdzie dominowała mechanika, mechanika z automatyką oraz mechanika z automatyką i elementami informatyki stanowiąca odosobnione systemy, nadchodzi czas tzw. jednorodnego sytemu cyber-fizycznego (cyber-physical-system, CPS). Będzie to komplementarna kombinacja układów mechaniczno-automatycznych, zarządzanych systemami informatycznymi ze szczególnym nastawieniem na komunikację, w zakresie korzystania z baz danych, jak i ich tworzenia i rozwijania. Tak komunikujące się wzajemnie maszyny będą tworzyły systemy tzw. „społeczności maszyn inteligentnych”.

W kształceniu przyszłych kadr ważną rolę mają więc do spełnienia wyższe uczelnie techniczne, które będą musiały wypracować wzajemnie kompatybilne systemy wymiany informacji w zakresie szkolenia inżynierów. Nastawienie uczelni na kształcenie studentów zgodnie z wyzwaniami „gospodarki 4.0”, zaowocuje, oprócz przekazywania odpowiednio przygotowanej wiedzy, większym nastawieniem na rozwój kreatywnego myślenia i umiejętności zdobywanych w praktycznym działaniu. Wymagana będzie rozbudowa dydaktycznej bazy laboratoryjnej dla studentów wyższych lat o interdyscyplinarne formy zajęć, dające możliwość wykorzystania wiedzy z mechaniki, informatyki do budowania i testowania autonomicznych układów mających możliwość wzajemnej komunikacji oraz wymiany „doświadczeń”.

Interesuje mnie literatura popularno-naukowa i faktu oraz historia. Czas wolny poświęcam też na spontaniczną turystykę rowerową i pieszą, gimnastykę, bieganie oraz majsterkowanie.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl