Mgr inż. Piotr Smiatacz, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Ekologia”


24-02-2018 17:17:02

Czwarta rewolucja przemysłowa w Lasach Państwowych to przejście od prostej informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy do zarządzania wytwarzanymi na nich informacjami wraz z pozyskiwaniem informacji z nowych źródeł, zautomatyzowania przetwarzania procesów, jak i wymiany pomiędzy poszczególnymi systemami. Lasy Państwowe pod koniec lat 90. ub. w. zbudowały zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie szczeble zarządzania. Od ponad 20 lat gromadzona jest wiedza, która jednak jest wykorzystywana w niewystarczającym stopniu, a może być źródłem danych dla zaawansowanych systemów planistycznych i prognostycznych. Wymaga to przejścia z poziomu analizowania i przetwarzania danych za pomocą tradycyjnych narzędzi BI (Business Intelligence) do implementacji technologii Big Data, z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego i sieci neuronowych.

Technologie te powinny być stosowane zwłaszcza w systemach długoterminowego planowania produkcji, które w LP jest wyjątkowo trudne, bo cykl produkcyjny drewna wynosi ponad 100 lat. Inne zakresy to automatyzacja planowania krótkoterminowego z wykorzystaniem technologii satelitarnych, nalotów lotniczych i fotogrametrii laserowej (LIDAR). A także bieżąca inwentaryzacja zasobów leśnych z użyciem inteligentnych urządzeń pomiarowych do szacowania wielkości przyrostów masy drzewnej, diagnozowanie i monitorowanie stanu sanitarnego lasów czy też już prowadzone w Puszczy Białowieskiej badania bioróżnorodności przyrodniczej i stanu siedlisk z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Czas wolny dzielę między pszczelarstwo (prowadzę 40-pniową pasiekę wędrowną) i genealogię. Buduję własne drzewo genealogiczne oraz uczestniczę w kilku projektach indeksacji ksiąg metrykalnych (tzw. Projekt Poznański i inicjatywa BASiA).

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl