Mgr inż. Elżbieta Gruszka, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Jakość”


24-02-2018 17:21:38

Cyfryzacja jest przyszłością systemów zarządzania, powinna być jednak poprzedzona optymalizacją i restrukturyzacją procesów w organizacji.

Dzięki nadaniu procesom formy elektronicznej zwiększy się szybkość przepływu informacji, a status poszczególnych spraw w ustalonych punktach kontrolnych będzie można monitorować na bieżąco. Gromadzenie i przechowywanie danych w odpowiednio uporządkowany sposób zapobiegnie ich zagubieniu, z kolei elektroniczne bazy wiedzy umożliwią łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. Opracowane schematy postępowania zapewnią stałe przestrzeganie wymagań prawnych i łatwe dostosowywanie się do zmian. Automatyzacja procesów związanych z klientem ułatwi gromadzenie ich opinii, szybkie reagowanie na nieprawidłowości i stały dostęp klientów do zmieniającej się oferty.

Cyfryzacja ogranicza również koszty administracyjne i liczbę ludzkich błędów, zwiększa produktywność oraz optymalizuje wykorzystanie informacji. Dane gromadzone w jednych procesach mogą być wykorzystywane też w innych, np. osoba zarządzająca auditami wewnętrznymi może w szybki i łatwy sposób przetworzyć informacje wpisane przez auditorów do elektronicznej matrycy raportu z auditu, wykonać dowolne zestawienia, zilustrować je graficznie i przedstawić podczas przeglądu zarządzania.

Cyfryzacja procesów biznesowych będzie miała szczególne znaczenie w organizacjach wielooddziałowych i międzynarodowych, gdyż umożliwia szybki dostęp do danych o skuteczności i efektywności procesów, łatwe przetwarzanie tych informacji, pozwala również efektywnie wykorzystywać dobre praktyki w innych oddziałach.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl