Mgr inż. Bożydar Neroj, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Zarządzanie”


24-02-2018 17:22:45

Nowe technologie i badania naukowe postrzegamy jako ważny element postępu. Zachowanie lasów zapewniające trwałość i pełnienie różnych funkcji (gospodarczych, społecznych i przyrodniczych) to między innymi rola planów urządzenia lasu. Zmieniające się warunki otaczającego środowiska wymuszają poszukiwanie i wdrażanie do praktyki wyników prac badawczych. Przykładem niech będą projekty badawcze, w których bierze udział Biuro Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej. Zakończony w 2017 r., wykonany z Wydziałem Leśnym UR w Krakowie projekt „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk dla głównych gatunków lasotwórczych”, dostarczył nowe algorytmy służące m.in. określaniu przyrostu drzewostanów. Materiał badawczy oparto na danych Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. Otrzymane wyniki lepiej oddają zmiany zasobów leśnych niż stosowane dziś w leśnictwie wzory. Propozycja wdrożenia wyników do systemu planowania w leśnictwie zyskuje przychylność praktyków.

Coraz powszechniej korzystamy z lotniczego skanowania laserowego, które odpowiednio przetworzone podnosi jakość cyfrowych map stosowanych w leśnictwie. Finansowany przez NCBR projekt badawczy REMBIOFOR za jeden z celów stawia sobie opracowanie nowej metody służącej określaniu wielkości zasobów drzewnych dzięki kombinowanej metodzie skanowania lotniczego i naziemnych powierzchni referencyjnych. Testowe  wdrożenia zaplanowano już w przyszłym roku.

BULiGL bierze również udział w projekcie rozwojowym Lasów Państwowych „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.  Przywiązujemy dużą wagę do współpracy w ośrodkami badawczymi, stawiając sobie za cel efektywną kooperację nauki z praktyką, w której obie strony osiągają rozwój i korzyści.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl