Dr Grażyna Żak, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


24-02-2018 17:29:59

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych to coraz częściej codzienność w wielu dziedzinach gospodarki. Cyfryzacja staje się motorem zmian i rozwoju przemysłu. Coraz częściej inteligentne urządzenia pracujące w inteligentnych fabrykach zastępują inteligentnych ludzi. Cyfryzacja otwiera nowe możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego, ale równocześnie niesie ze sobą niepewność oraz zagrożenia związane m.in. ze społecznymi skutkami automatyzacji procesów wytwórczych czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Zdobycze nowoczesnej techniki cyfrowej oraz nieograniczone możliwości przepływu informacji budują nową jakość również w działalności naukowej i technologicznej. Znaczenie cyfryzacji dla rozwoju innowacyjnych technologii chemicznych dedykowanych dla wielu dziedzin gospodarki wychodzi poza wykorzystanie digitalizacji danych, ich przetwarzania, gromadzenia, przesyłania lub udostępniania.

Rozwój zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak symulacje złożonych procesów technologicznych, narzędzia cyfrowej obróbki i analizy dużych zbiorów danych, metody sztucznej inteligencji lub modelowanie molekularne, nie wykluczają tworzenia tradycyjnych innowacji chemicznych, a odpowiednie wykorzystanie cyfryzacji jest siłą napędową ich rozwoju. Wykorzystując nowoczesne narzędzia cyfrowe, zwiększamy tempo rozwoju nauk technicznych, wpływamy na poprawę efektywności procesów produkcyjnych oraz dostępność gotowych wyrobów o gwarantowanej jakości.

Dzięki dostępowi do informacji mamy również szansę szybko dostosowywać nasze nowatorskie rozwiązania do potrzeb konsumentów oraz wdrażać je na rynku globalnym.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl