Mgr inż. Michał Gąsiorek, Młody Inżynier 2017


24-02-2018 17:31:10

Mało kto wie, że automatyzacja i cyfryzacja wkroczyły do gospodarstw rolnych i to nie tylko jako urządzenia do automatycznego udoju.

2000 sztuk bydła, w tym ok. 980 krów mlecznych – mając tak ogromne stado, pełnię funkcję głównego hodowcy w  spółce AGROPOL w Sokołowie. Gdy stada stają się coraz liczniejsze, hodowcy tracą osobisty kontakt ze zwierzętami: kontakt ten zastępuje dziś technologia.

Rozwój stada oraz chęć poprawy jego warunków zdrowotnych stały się jednym z głównych powodów, dla którego wprowadziliśmy w  2017 r. system i urządzenia SCR HEATIME, umożliwiające precyzyjny pomiar przeżuwania wraz z dokładną analizą aktywności w czasie rzeczywistym.

HEATIME tworzy niepowtarzalny system wczesnego ostrzegania o nadchodzących problemach zdrowotnych u krów oraz potrafi precyzyjnie wskazać, które krowy lub jałówki są w rui, a nawet, w którym jej okresie. Narzędzie to sugeruje optymalny przedział czasowy do skutecznej inseminacji. Dzięki takiemu nowoczesnemu systemowi pracownik może z łatwością dokładnie i skutecznie kontrolować stan zdrowia danej krowy, a nawet całego stada. Otrzymujemy na czas informację o rozpoczynającym się problemie zdrowotnym zwierzęcia. Takie rozwiązanie pozwala zapobiec negatywnym skutkom hodowlanym i finansowym, ograniczając brakowanie zwierząt oraz poprawiając ogólny dobrostan w stadzie.

Uważa się, że przeżuwanie jest bezpośrednim wskaźnikiem dobrego samopoczucia i stanu zdrowia krowy. Krowy mleczne żują pokarm 450 – 500 minut dziennie, zaś spadek czasu przeżuwania sygnalizuje zmianę funkcjonowania żwacza lub samopoczucia zwierzęcia.

Zapisy w komputerze pozwalają na monitorowanie stada i identyfikację tych krów, które wymagają uwagi.                                                      

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl