Dr hab. inż. Piotr Świątek, Młody Inżynier 2017


24-02-2018 17:32:13

Na czym polega wartość dodana technologii cyfrowej? Bez odpowiednich narzędzi informatycznych i oprogramowania inżynierskiego nie bylibyśmy w stanie wykonywać dzisiaj wielu prac lub bylibyśmy niekonkurencyjni. Podstawową kwestią nie jest to, czy z nich korzystać, lecz dopasowanie odpowiednich narzędzi do profilu działalności.

Studiowałem w czasach, kiedy oprogramowanie do wspomagania projektowania lub obliczeń było studentom prezentowane jako ciekawostka. Projekty były rysowane tradycyjnie na deskach kreślarskich, a obliczenia robione na kalkulatorze. Dopiero w pracy zetknąłem się z systemami CAD/CAE oraz poznałem ich możliwości. Obecnie, chcąc pracować w zawodzie inżyniera, nie ma możliwości odwrotu od narzędzi informatycznych, trzeba się rozwijać i poznawać nowe narzędzia i technologie.

W fazie badań i rozwoju podstawową rolę pełni jednak człowiek, a ogólnie rozumiane narzędzia cyfrowe pełnią „tylko” rolę pomocniczą. To człowiek wyznacza kierunek działania, wymyśla rozwiązania powstających problemów. Nawet drobny błąd w formule może całkowicie zmienić wyniki badań i tylko doświadczony inżynier jest wstanie ocenić, czy dany wynik jest prawidłowy, czy błędny. Natomiast w przemyśle, w toku codziennej produkcji   automatyzacja i robotyzacja przynoszą wymierne korzyści – robot nie choruje, nie potrzebuje urlopu i nie prosi o podwyżkę. Może pracować 24 godziny na dobę. Eliminuje tzw. błąd ludzki. Jednak mimo całego procesu automatyzacji, doświadczeni specjaliści wciąż są niezbędni przy produkcji.

W życiu osobistym staram się uciekać jak najdalej od „dobrodziejstw cywilizacji cyfrowej”. Jeżeli książka, to tylko tradycyjna, papierowa. Sport też w realu, nie na konsoli, choć moje dzieci mają odmienne podejście.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl