Co pan na to, inżynierze? Polski wątek światowego sukcesu


24-02-2018 19:22:08

Po raz pierwszy w świecie – o czym informuje najnowszy numer czasopisma Nature (luty 2018) - pokazano eksperymentalnie, że jądra atomowe mogą być wzbudzane poprzez wychwyt elektronu na niezapełnioną powłokę elektronową atomu (ang. Nuclear Excitation by Electron Capture, NEEC).

***

Teoretyczny opis scenariusza zajścia procesu NEEC został przedstawiony przez zespoł amerykańsko – polski. A dwóch naukowców z Polski, prof. Marek Polasik z Wydziału Chemii UMK w Toruniu oraz dr Jacek Rzadkiewicz z NCBJ w Świerku, uczestniczyło też w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu oraz interpretacji jego wyników i oni są także współautorami publikacji w Nature.

***

- Zaobserwowanie procesów NEEC może mieć duży wpływ na zrozumienie procesów zachodzących we Wszechświecie – informuje prof. Marek Polasik z UMK - w szczególności może dostarczyć wiedzy dotyczącej przetrwania stanów izomerycznych różnych pierwiastków w środowisku gwiazd.

***

Osiągnięte wyniki mogą być też punktem wyjścia dla badań stosowanych – stwierdza dr Jacek Rzadkiewicz –których celem byłoby opracowanie metody kontrolowanego uwalniania energii zgromadzonej w izomerach jądrowych, co powinno przyczynić się do rozwoju nowych koncepcji niekonwencjonalnych i ultrawydajnych baterii jądrowych.

mb

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl