Nowe życie Norblina


27-03-2015 20:26:38

Z Kingą Nowakowską, dyrektorem projektu rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

- Czy inwestor przyszłego projektu ArtN rozstrzygnął już wszystkie sprawy związane z przeszłością terenu muzeum i fabryki Norblina, własnością terenu, ochroną zabytków, lokalizacją itp.?

- Inwestor dopełnił formalności umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina. Ich zwieńczeniem było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, które zostało wydane w sierpniu 2014 r.

Była to długotrwała formalno-proceduralna droga, wymagająca skoordynowania dziesiątek uzgodnień w różnych urzędach i instytucjach. Musieliśmy uwzględnić wszystko: od zabytków nieruchomych i ruchomych, poprzez budowę metra, przebudowę ulicy Prostej, infrastrukturę podziemną, szczególnie obsługę komunikacyjną i parkingową, po otoczenie społeczne i architektoniczne, środowisko czy wreszcie długą historię poprzemysłową dawnej fabryki Norblina. Powołano zespół specjalistów z różnych dziedzin, który składał się z przedstawicieli inwestora, projektantów, menedżerów projektu, prawników, konserwatorów zabytków, a nawet historyków sztuki. Ogrom pracy zespołu projektowego podsumowują dwa tomy dokumentów z uzgodnieniami, stanowiące część kilkudziesięciotomowej dokumentacji projektu budowlanego.

- Jaki jest stosunek władz miasta do projektu ArtN? Jakiego rodzaju umowy z miastem są przewidywane?

- Lokalne władze, konserwatorzy zabytków oraz inne instytucje kultury wspierają realizację projektu rewitalizacji. O ich poparciu świadczy m.in. fakt objęcia patronatem wystawy „Tu współczesność łączy się z historią”, zorganizowanej przez Fundację Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Na tablicach ustawionych na terenie zakładów od strony ulicy Prostej przedstawiono bogatą historię miejsca, zakres prac konserwatorskich związanych z ochroną jego tożsamości oraz unikatowy projekt rewitalizacji. Ekspozycja objęta została Honorowym Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Mazowieckiego i Stołecznego Konserwatora Zabytków. Trwają rozmowy z miastem zmierzające do utworzenia szlaku turystycznego łączącego dawną fabrykę Norblina z innymi tego typu inwestycjami położonymi wzdłuż drugiej linii metra.

- Kto zadba o eksponaty muzeum? Jak będą one dalej wykorzystane?

- W przyszły projekt zostanie wkomponowanych 10 zabytkowych budynków oraz 44 kompleksy maszyn wpisane do rejestru zabytków. Maszyny będą kluczowymi elementami ekspozycji planowanego przez inwestora Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Otwartość muzeum dotyczy przede wszystkim jego przestrzennego układu, na który składają się trzy odrębne przestrzenie ekspozycyjne wewnątrz budynków (hali odlewni i hali tłoczni 520 t z odtworzonym ciągiem technologicznym) oraz zlokalizowane w różnych punktach kompleksu formy ekspozycyjne. To zwiedzający zadecyduje o tym, jak zwiedzać wystawę. Każda z trzech ścieżek oprowadzi zwiedzającego inną trasą po dawnej Fabryce Norblina i zaprosi go do wsłuchania się w inną opowieść. Zwiedzający poruszać się będzie z pomocą systemu informacji wizualnej ekspozycji oraz specjalnej mapki, do pobrania w oznakowanych punktach. Muzeum zostanie otwarte wraz z całym kompleksem w 2018 r.

- W jakim stadium jest koncepcja tego Otwartego Muzeum? Kto będzie się nim opiekował i zarządzał?

- Jest to integralna część projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina. Wszystkie eksponaty, zabytkowe maszyny, kolekcja platerów zakupionych niedawno przez inwestora oraz inne pamiątki stanowią integralną część jej rewitalizacji. Między innymi dzięki nim inwestycja charakteryzować się będzie postindustrialnym klimatem, stanowiącym o jej niepowtarzalności. Opiekę nad muzeum sprawować będzie Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. To właśnie Fundacja, powołana przez inwestora w celu prowadzenia działań w sferze kultury, sztuki i popularyzacji wiedzy o zabytkach poprzemysłowych dawnej fabryki, opracowała koncepcję nowoczesnego muzeum, które opowiadać będzie o przeszłości tego miejsca oraz ludziach z nim związanych.

- W jaki sposób uwzględniono otoczenie tego terenu, jego kontekst, który się stale zmienia? W bliskiej okolicy powstanie np. Plac Unii Europejskiej z otoczeniem o zupełnie nowym charakterze.

- ArtN stanowić będzie połączenie starej, zabytkowej tkanki z nowoczesną zabudową. Zabytkowe budynki dawnej fabryki Norblina będą wkomponowane w przyszły projekt. Nowa zabudowa, która powstanie nad nimi, będzie natomiast dopasowana do zabudowań w najbliższej, intensywnie przeobrażającej się, okolicy. Aby w pełni wyeksponować zabytkowe obiekty, zaplanowano „wycofanie” nowej zabudowy od strony ulicy Prostej w głąb działki. Dzięki temu stworzona zostanie otwarta przestrzeń skupiona wokół brukowanej głównej uliczki, przy której znajdą się zabytkowe budynki, pasaże, kawiarenki, butiki oraz odnowione maszyny.

- Dziękuję za rozmowę.

 

ArtN to projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Na obszarze o powierzchni 2 ha w samym sercu Warszawy powstanie wyjątkowa, nowoczesna, otwarta przestrzeń. Koncepcja rewitalizacji ArtN, przygotowana przez pracownię architektoniczną PRC Architekci, ma łączyć historię ze współczesnością i jej wymogami. Na terenie kompleksu znajdzie się ponad 64 tys. m2 powierzchni użytkowej, zaplanowanej jako miejsce spotkań, pracy, zakupów i kultury. W ArtN znajdzie się 40 tys. m2 prestiżowej powierzchni biurowej klasy A na poziomach od +2 do +8. Na poziomach -1, 0 oraz +1 powstaną handlowe uliczki ze sklepami, restauracjami i kawiarniami, a także z Otwartym Muzeum Dawnej Fabryki Norblina i BioBazarem z ekologiczną żywością. W kompleksie na trzech kondygnacjach podziemnych będzie parking (ok. 755 miejsc postojowych), a także parking dla ok. 190 rowerów, w tym nowoczesny, pierwszy w Polsce, automatyczny podziemny parking.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl