Wydarzenia


07-04-2018 19:43:14

Nauka ma konstytucję

Rada Ministrów przyjęła 20 marca  przygotowywaną przez dwa lata Konstytucję dla Nauki, konsultowaną podczas 9 konferencji programowych w ramach narodowego Kongresu Nauki z udziałem blisko 5500 osób związanych ze środowiskiem akademickim. Ustawa, oczekująca teraz na podpis Prezydenta RP, powinna wejść w życie 1 października 2018 r. Reforma ma uwolnić potencjał polskiej nauki, zwiększyć autonomię uczelni i podnieść jakość kształcenia.

Rządowy projekt przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach skarbu państwa, a budżet na szkolnictwo wyższe wzrośnie w przyszłym roku o 700 mln zł. Dzięki nowym zasadom waloryzacji w ciągu 10 lat środki w systemie nauki i szkolnictwa wyższego zwiększą się o 47,5 mld zł. Większe wsparcie niż planowano otrzymają uczelnie regionalne, uczelnie zawodowe osiągające najlepsze wyniki w monitoringu karier zawodowych absolwentów dostaną premię finansową.

Konstytucja dla Nauki wprowadza szkoły doktorskie, które zastąpią studia doktoranckie. Nauczyciel akademicki, żeby zostać profesorem uczelni, nie będzie musiał posiadać habilitacji. Nowym rozwiązaniem jest ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla najwybitniejszych badaczy, którzy uzyskają prestiżowe granty naukowe. if

Koniec teorii wszystkiego

14 marca zmarł Stephen Hawking, brytyjski genialny astrofizyk i kosmolog, profesor matematyki i fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Cambridge. Znany z badań nad grawitacją kwantową i czarnymi dziurami. Stawiał fundamentalne pytania dotyczące Wszechświata. Udowodnił matematycznie, że czarne dziury powinny wytwarzać promieniowanie (tzw. promieniowanie Hawkinga). Autor wielu książek. Popularno-naukowa „Krótka historia czasu” przez 237 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów.

Od 50 lat chorował na stwardnienie zanikowe boczne, sparaliżowany poruszał się na wózku inwalidzkim, mówił dzięki syntezatorowi mowy. Urna z jego prochami została złożona w Opactwie Westminsterskim, obok szczątków Izaaka Newtona i Karola Darwina. if

 

Nagroda za cyfryzację szkół

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s dla szkół, prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, otrzymał w Genewie nagrodę WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, konkurując z projektami z Chin, Meksyku i Indonezji. 

W br. podłączenie uzyska 1,5 tys. szkół. Do 2020 r. zostaną podłączone wszystkie szkoły (19,5 tys. punktów adresowych). Operatorem OSE została NASK. Dzięki staraniom MEN projekt  w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 r. ok. 164 mln zł rocznie). boj.

Pierwsza IGCC

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział powstanie przy kopalni węgla Bogdanka elektrowni zasilanej gazem ze zgazowania węgla. W inwestycji weźmie udział japońska firma projektująca w technologii IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) o wyższej sprawności i mniejszej emisji niż najnowsze klasyczne bloki węglowe. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl