Co pan na to, inżynierze? Miliardy dla nauki i biznesu


27-03-2015 20:52:16

11 mld euro – tyle pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z Umową Partnerstwa, będzie można przeznaczyć na finansowanie badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Gotowe są już wszystkie programy operacyjne UE, parę tygodni temu Komisja Europejska przyjęła ostatni z nich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

***

Najwięcej środków na badania i innowacje – 8,61 mld euro – przewidziano właśnie w PO IR. W czwartej osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” placówki i konsorcja składające się z partnerów z nauki i przemysłu będą mogły zdobyć 1,44 mld euro przeznaczone na:

•         strategiczne programy dla gospodarki wzmacniające współpracę jednostek naukowych z biznesem;

•          projekty aplikacyjne  dla konsorcjów, których liderem jest przedsiębiorstwo, realizujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe;

•          regionalne agendy badawcze finansujące badania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje;

•          Wirtualne Instytuty Badawcze – struktury sieciowe integrujące jednostki naukowe;

•          Międzynarodowe Agendy Badawcze – nowe podmioty prowadzące badania na najwyższym światowym poziomie w ścisłej współpracy z renomowanym partnerem zagranicznym (komplementarne do instrumentu Teaming of Excellence w H2020);

•          infrastrukturę b+r, która znalazła się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej;

•          rozwój kadr sektora (projekty zespołowe, projekty prowadzone przez wybitnych uczonych z zagranicy i doświadczonych polskich naukowców w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, projekty wspierające młodych naukowców, szkolenia, kursy, warsztaty itd.)

***

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, przygotowuje się do uruchomienia konkursu, który umożliwi aplikowanie o finansowanie.

if

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl