Zamiast felietonu. 25 lat Krajowej Izby Gospodarczej


27-03-2015 20:59:49

"Doświadczenie zmienia perspektywę" to hasło, pod jakim Krajowa Izba Gospodarcza 19 lutego 2015 r. zorganizowała uroczystość z okazji swojego 25-lecia. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: prezydent RP Bronisław Komorowski, byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wielu innych przedstawicieli świata polityki, biznesu i mediów. Gościem specjalnym wydarzenia był premier Węgier Viktor Orbán.

- Od początku kierowaliśmy się naczelną zasadą “Dbamy o przedsiębiorczość". Dzisiaj przedsiębiorcy stoją przed innymi problemami niż 25 lat temu, ale nasze priorytety pozostają niezmienne: rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, wsparcie działalności zagranicznej polskich firm, promocja społecznej odpowiedzialności biznesu, ale przede wszystkim walka o dobre imię biznesu, lepsze prawo gospodarcze, przyjazny klimat dla przedsiębiorczości - powiedział Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Głównym punktem uroczystości była debata gospodarcza z udziałem Ryszarda Florka, Michała Sołowowa, Tomasz Misiaka, Bartosza Drabikowskiego oraz Adama Górala. Dyskusja stanowiła ocenę 25-lecia, wyrażoną z perspektywy ludzi, którzy odnieśli sukces gospodarczy w wolnej Polsce. Uczestnicy debaty spierali się, czy klucz do sukcesu zależy od własnej woli, czy też od możliwości, jakie stwarza rzeczywistość, np. ramy wyznaczone przez państwo? Podjęli również próbę odpowiedzi na pytanie, jak się bogacić, by wzbogacić Polskę.

Podpisano dwa ważkie dokumenty. Pierwszy - oświadczenie z okazji 25-lecia transformacji sygnowane przez przedstawicieli najważniejszych organizacji pracodawców i przedsiębiorców - zawiera postulaty, których celem jest zmiana przepisów prawa podatkowego i inwestycyjnego, a także wzmocnienie polskiej klasy średniej. Z kolei celem „Paktu dla Innowacji", którego sygnatariuszami byli: Ministerstwo Gospodarki, Polski Instytut Technologii, KIG i NCBR, są działania na rzecz praktycznej realizacji planów osiągnięcia pułapu 2,0% PKB GERD wydatków na badania i rozwój.

Przyznano odznaczenia - Złote Parasole za wybitne osiągnięcia na rzecz demokracji i wolności gospodarczej dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, a także - za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarki Węgier i budowy klasy średniej dla Viktor Orbána. W świetle ostatnich wydarzeń nie wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego wyróżnienia. Jednak, jak podkreślił wiceprezes KIG Marek Kłoczko, wyróżnienie jest za gospodarkę, a w tej dziedzinie Węgry osiągnęły ostatnio duży sukces.

W ramach obchodów 25-lecia, KIG planuje kolejne wydarzenia, m.in. VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz V Forum Młodych Przedsiębiorców pod hasłem budowy wzrostu gospodarczego w oparciu o kapitał społeczny.

KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Od początku jej misją były działania na rzecz innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Pamiętając o ponad 200-letniej historii samorządu gospodarczego na ziemiach polskich, konsekwentnie podejmuje działania na rzecz przedsiębiorców. Reprezentuje ich interesy w relacjach z rządem, lokalnymi organami administracji państwowej, a także opiniuje projekty nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego. Zabiera głos we wszystkich ważniejszych dyskusjach dotyczących kształtu polskiej gospodarki.

W imieniu FSNT-NOT, będącej członkiem KIG, oraz redakcji PT, od lat współdziałającej z KIG, gratulujemy dokonań w minionym 25-leciu i życzymy kolejnych osiągnięć w budowie efektywnej, służącej Polakom gospodarki!

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl