Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Olga Malinkiewicz, Tomasz Walczykieicz


30-04-2018 14:49:01

Olga Malinkiewicz

Doktor nauk fizycznych, absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie z fotoniki ukończyła na Politechnice Katalońskiej w Barcelonie (2010), doktorat z fizyki w zakresie inżynierii materiałowej obroniła na Uniwersytecie w Walencji. Współzałożycielka i dyrektor ds. technologii Saule Technologies, innowacyjnej spółki z siedzibą we Wrocławiu. Jedna z najbardziej liczących się na świecie specjalistek od perowskitów (materiał fotowoltaiczny charakteryzujący się doskonałym, lepszym niż krzem czy arsenek galu pochłanianiem światła).

Opracowała prostą i efektywną metodę nanoszenia perowskitów w niskiej temperaturze, metodą druku atramentowego, na cienkie, giętkie folie. Komercjalizacją technologii zajmuje się start-up Saule Technologies. W ciągu kilku lat udało jej się zbudować międzynarodowy zespół specjalistów i jedno z najnowocześniejszych laboratoriów optoelektronicznych w Europie. Dzięki japońskiemu inwestorowi i grantom badawczym w ramach wsparcia NCBR o łącznej wartości ponad 20 mln euro zespół pracuje nad wielkoskalową prototypową linią produkcyjną.

W 2016 r. Saule Technologies zaprezentowała w Barcelonie pierwszy na świecie prototyp urządzenia z elastycznym, ultracienkim perowskitem, dzięki któremu smartfon można doładować energią słoneczną. W 2018 r. podpisano umowę z firmą Skanska, która półprzezroczystymi ogniwami fotowoltaicznymi z perowskitu będzie pokrywać biurowce, zapewniając im energetyczną samowystarczalność nawet w pochmurne dni i przy niskim kącie padania promieni słonecznych.

Saule Technologies otrzymała tytuł „Startup Roku 2014”, dwa lata później została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. MIT Technology Review przyznał nominację dr Oldze Malinkiewicz do tytułu Innovator of the Year w konkursie Innovators under 35. Za opracowanie metody produkcji ogniw perowskitowych otrzymała nagrodę „Photonics 21” w konkursie Komisji Europejskiej. W 2016 r. odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej. Wyróżniona w Konkursie-Plebiscycie Przeglądu Technicznego oraz SPWiR „Wynalazczyni 2017”. if

Tomasz Walczykieicz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, profesor nadzwyczajny w IMGW PIB. Stały przedstawiciel Polski przy WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna). Zastępca Dyrektora  IMGW PIB do spraw Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteo- rologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego. W 1984 roku ukończył studia na Politechnice Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego. Po sześcioletnim okresie zatrudnienia w biurze projektów podjął pracę w administracji obejmując w 1991 roku stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Był Prezydentem Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych w latach 2000-2002. W 2002 roku pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 2003 roku objął stanowisko adiunkta i kierownika zakładu w krakowskim Oddziale IMGW PIB . Jego działalność naukowa jest ukierunkowana na analizę ryzyka w ochronie środowiska oraz rozwój, zastosowanie narzędzi i metodyk we wdrażaniu zasad Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi. Zainteresowanie w działalności naukowej problematyką ryzyka prowadzi również do udziału w pracach dotyczących jego oceny dla zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz katastrof synergicznych. Wypełniał obowiązki krajowego punktu kontaktowego związanego z deklaracją z Hyogo (Japonia) dotyczącą ogłoszenia dekady 2005–2015 dekadą redukcji zagrożeń naturalnych (Hyogo Framework for Action). Od 2011 roku jest kierownikiem corocznej Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej organizowanej przez KGW PAN i IMGW PIB. Autor i współautor ponad 90 publikacji z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz blisko 80 raportów i opracowań z alizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Członek Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Gdańskiej Fundacji Wody i zarządu Polskiego Komitetu reŚwiatowego Partnerstwa dla Wody, wiceprzewodniczący Państwowej  Rady Gospodarki Wodnej. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl