Recenzja PT: Wszystko o diagnozie budynku


30-04-2018 14:51:14

Publikacje poradnikowe cieszą się zawsze powodzeniem, zwłaszcza zaś wtedy, kiedy dotyczą dziedzin szczególnie dynamicznych i rozwojowych. Taką dziedziną jest budownictwo. Właśnie na rynku ukazała się publikacja „Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Tom I” autorstwa Adama Baryłki. Jest to obszerne kompendium wiedzy nt. problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów budowlanych. Autor zapowiada dalsze tomy, ale w tym mamy wszystko, co dotyczy diagnostyki budownictwa ogólnego. Treść zawarta jest w 10 rozdziałach ilustrowanych przykładami zwłaszcza wadliwych rozwiązań, usterek budowlanych, wad konstrukcyjnych czy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbań, a także omówione są obecnie stosowane przyrządy diagnostyczne i pomiarowe oraz warunki ich stosowania. Czytelnik znajdzie w tym tomie bogate odniesienia do aktualnych uregulowań prawa budowlanego i państwowych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo budowli. Problematyka czysto diagnostyczna obudowana jest opisami właściwości rozmaitych konstrukcji i technologii budowlanych, co pozwala przypomnieć sobie o istocie prawidłowego stosowania poszczególnych rozwiązań. Książka stanowi cenną pomoc dla ekspertów budowlanych, biegłych sądowych, inspektorów nadzoru. Wiele skorzystają nawet kierownicy robót. Patronat honorowy nad tym cyklem poradnikowym objęła FSNT-NOT, Mazowiecka okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Adam Baryłka: Poradnik rzeczoznawcy budowlanego t.I, s. 660. Warszawa 2018. Wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl