Wydarzenia


30-04-2018 15:01:12

Metro w Krakowie bliżej

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie studium wykonalności budowy metra w Krakowie. Miasto przygotowało i złożyło wniosek na studium w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską. Wniosek uzyskał akceptację Ministerstwa Rozwoju. Zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2019 roku. W ich skład wejdą m.in. szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne (montaż finansowy zadania, etapowanie budowy), Opracowanie oceni możliwości wykorzystania pieniędzy z budżetu miasta oraz wsparcia zewnętrznego na realizację wszystkich etapów przyszłych zadań (np. granty UE, środki skarbu państwa, partnerzy prywatni, kredyty bankowe). W ramach konkursu CEF rekomenduje projekty transportu zrównoważonego – kolejowe oraz dotyczące budowy infrastruktury paliw alternatywnych i ekologicznego transportu miejskiego. Polska uzyskała aprobatę10 wniosków do tego konkursu. jaz

BIM idzie na drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sprawdzi zastosowanie technologii komputerowego modelowania inwestycji – Building Information Modeling (BIM). Trwa dialog techniczny z firmami świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełniące nadzór inwestorski. Projekt pilotażowy obejmie realizację obwodnicy miasta Zator. Inwestycja połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miasta. Przed ogłoszeniem przetargu na projekt i budowę obwodnicy GDDKiA sprawdza, jakim potencjałem wiedzy i doświadczeniem w zakresie BIM, dysponuje rynek oraz zaawansowanie BIM w firmach świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełnienia nadzoru. Zdobyte informacje posłużą określeniu wymagań dotyczących BIM w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu pilotażowego. jaz

Największa elektrownia jądrowa 

Prezes francuskiego koncernu energetycznego EDF Jean-Bernard Lévy oraz Satish Kumar Sharma, prezes Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) podpisali umowę o budowie sześciu reaktorów EPR w miejscowości Jaitapur w Indiach. To ma być największa elektrownia jądrowa na świecie, o łącznej mocy 10 GW, prawie dwukrotnie większej niż moc Bełchatowa - największej elektrowni na węgiel brunatny na świecie. EDF ma dostarczyć  reaktory EPR, będzie też odpowiedzialne za inżynierię, badania i wszystkie zamówienia w dwóch pierwszych reaktorach. Dalej udział indyjski będzie stopniowo zwiększany. Elektrownia powstaje w pobliżu Bombaju (Mumbaj) nad Morzem Arabskim. jaz.

Będzie „ring” warszawski

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że w ciągu 5 lat powstanie duża obwodnica Warszawy, tzw. duży ring. Ważne jest, by nastąpiło to przed oddaniem do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli do 2027 roku. Nie wiadomo jeszcze czy ring powstanie w odległości 20 kilometrów, 30 czy 50 km od centrum. Od południa w skład obwodnicy może wejść droga krajowa nr 50, a od północy – planowany odcinek drogi ekspresowej S10. jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl